ކ. މާލެ
|
15 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 12:45
ނެދަލެންޑްސްގެ ކޯޗު ކޫމަން
ނެދަލެންޑްސްގެ ކޯޗު ކޫމަން
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ކޫމަން ބުނަނީ ނެދަލެންޑްސް އިން އިސްޖަހަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް
 
މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސްގެ ކުޅުންތެރިން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރި، ނަމަވެސް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަލުވުމަކީ ހިތްހަމަ ނުޖެހުމެއް

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ސެމީ ފައިނަލްގައި ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން ބަލިވި މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސް އިން ދެއްކީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަން ބުނެފި އެވެ.

ނެދަލެންޑްސް އިން ކުރި ހޯދާފައި ވަނިކޮށް، ފަހަތުން އަރައި ކްރޮއޭޝިއާ އިން މޮޅުވި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ކޫމަން ބުނީ، ކޮންމެ ގޮތެއްވީ ނަމަވެސް މެޗުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ނަތީޖާއަށްވުރެ އެހެން ކަންކަމަށް ބެލުން މިވަގުތަށް މުހިންމު ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެގޮތުން ކްރޮއޭޝިއާގައި އޮތީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ސްކޮޑެއް ކަމަށާއި، އެމީހުންގެ ބުންވަރު ވެސް މާ ރަނގަޅު ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސްގެ ކުޅުންތެރިން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަލުވުމަކީ ހިތްހަމަ ނުޖެހުމެއް ކަމަށެވެ. ކޫމަން ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ނެދަލެންޑްސް އިން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކީ މުސްތަޤުބަލަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް ދެން އޮތް ޔޯރޯ ކޮލިފިކޭޝަނާ ހަމައަށްދާންވާއިރު، ފެންނާނީ ތަފާތު ޓީމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ކްރޮއޭޝިއާއާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާ ބުނީ އެ ޓީމަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގަދަ ހަތަރު ޓީމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތާއި، އޭގެ ކުރީ މުބާރާތުގައި ވެސް އެމީހުން އެކަން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރަށް ވެސް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި އެމީހުން އަންނަނީ ފެންވަރު ސާބިތުކޮށްދެމުން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިވަގުތަށް އެމީހުން އަތުން ބަލިވުމަކީ އިސްޖަހަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ކޫމަން ބުނީ މިވަގުތު އޭނާ އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ ޓީމެއް އެކުލަވާލައި، ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ބިނާ ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އެ އަމާޒަށް ވާސިލްވެވޭނެ ކަމުގައި ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް