ކ. މާލެ
|
15 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 07:18
އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން މެސީ އަދި ކޯޗު ސްކަލޯނީ
އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން މެސީ އަދި ކޯޗު ސްކަލޯނީ
ރޮއިޓާސް
އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމު
ވޯލްޑް ކަޕުން ނުފެންނާނެ ކަމަށް މެސީ ބުނުން، ސްކަލޯނީ ބުނަނީ އެއީ "ވިސްނުންތެރި" ނިންމުމެއް ކަމަށް
 
ސްކަލޯނީ ބުނީ ދެން އޮތް ވޯލްޑް ކަޕާ ދެމެދު ވެސް ވަަރަށް ދުވަސް އޮތް ކަމަށާއި މިހާ ކުރިން އެކަމާ ވިސްނަން ފެށުމަކީ ބުއްދި ޤަބޫލު ކުރާ ކަމެއް ނޫން

2026 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގަައި ނުފެންނާނެ ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ބުނި ބުނުމަކީ، ވަރަށް ވިސްނުންތެރި ނިންމުމެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ ބުނެފި އެވެ.

މެސީ ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ވޯލްޑް ކަޕުން އޭނާ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ސްކަލޯނީ ބުނީ އެއީ ވިސްނުންތެރި ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މެސީ އަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި ކަންކަން އޮޅުވާލައި، ދޮގު ހަދަން މަސައްކަތް ކުރާ ކުޅުންތެރިޔެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެކަމާ މެދު މެސީ ގޮތެއް ނިންމާނީ އޭނާ ހުރި ހާލަތުގެ މައްޗަށް ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް ސްކަލޯނީ ބުނީ، ދެން އޮތް ވޯލްޑް ކަޕާ ދެމެދު ވެސް ވަަރަށް ދުވަސް އޮތް ކަމަށާއި، މިހާ ކުރިން އެކަމާ ވިސްނަން ފެށުމަކީ ބުއްދި ޤަބޫލު ކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކަށް ކުޅެވޭނީ އެކަމަށް އޭނާ އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ފިޓުވުމުން ކަމަށާއި، އެކަމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު އޮންނާނީ މެސީގެ އަތް މަތީގައި ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޔޫރަޕުގެ ފުޓުބޯޅަ ދޫކޮށް މެސީ އެމެރިކާ ލީގުގެ އިންޓަ މިއާމީ އަށް ބަދަލުވާން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސްކަލޯނީ ބުނީ، އެމެރިކާގައި މެސީ އަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މާހައުލު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ސްކަލޯނީ ދެކޭ ގޮތުގައި މެސީ އެމެރިކާ ލީގަށް ބަދަލުވުމަކީ ފުޓުބޯޅަ އިތުރަށް ވާދަވެރިވާނެ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް މެސީ އަންނާނީ އޭނާގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުމުގައި ކުޅެމުން ކަމަށް ސްކަލޯނީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ސްކަލޯނީ ދެކޭ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ވެސް މެސީ އަކީ އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމަށް އެންމެ މުހިންމު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ.

ޤައުމީ ޓީމާއެކު ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބޮޑު މުބާރާތެއް މެސީ އަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ ވަރަށް ފަހުންނެވެ. އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ކޮޕަ އެމެރިކާ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރީ އާޖެންޓީނާ އިންނެވެ. އެއަށްފަހު އެ ޓީމުން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
33%
17%
17%
33%
ކޮމެންޓް