ކ. މާލެ
|
14 ޖޫން 2023 | ބުދަ 07:15
ބިސްބުރު ޕާކު އަލުން މަރާމާތު ކުރަނީ
ބިސްބުރު ޕާކު އަލުން މަރާމާތު ކުރަނީ
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
ބިސްބުރު ޕާކު
ގިނަ އަހަރުތަކެއް ފަހުން ބިސްބުރު ޕާކު އަލުން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
ކުޑަކުދިންނަށް ކުޅެވޭނެ އާ ސެޓެއް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށްދާނެ

ގިނަ އަހަރުތަކެއް ފަހު މާފަންނު މުއިވެޔޮދޮށު ނުވަތަ ބިސްބުރު ޕާކު އަލުން މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ މުއިވެޔޮދޮށު މައިޒާނުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކުޅެވޭނެ އައު ސެޓެއް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ލައިޓްތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށެވެ.

ޖުމްހޫރީ ބިނާއާއި ކުޑަކުދިން ކުޅޭ ސާމާނާއެކު އެތަން ހުޅުވާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ހެދި އެ ޕާކު އޭރު ހުޅުއްވައިދެއްވީ އޭރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އާއި ސްޓެލްކޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުލް ޝަކޫރުއެވެ.

ބިސްބުރު ޕާކު އަލުން މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށާފައިވާއިރު ޕާކުތަކަށް ވަންނަ ބިދޭސީންގެ އަތުން ފީއެއް ނެގުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ މީގެ ދެ ހަފްތާ ކުރިން ނިންމާފައެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމީ ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކާއި ސަލްޓަން ޕާކަށް ވަންނަ ފަތުރުވެރިން އަތުންނާއި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ އަތުން ދެ އަގެއްގައި ފީ ނެގުމަށެވެ.

މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ޕާކްތަކުން ފީއެއް ނެގުމަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައިވެސް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެއީ ތަފާތުކުރުން ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށެވެ. ބައްދަލުވުމުގައި ބައެެއް ކައުންސިލަރުން ވަނީ މާލޭގައި ޕާކުތައް މަދުވެފައި އަދި ބިދޭސީން ގިނަވެފައިވާތީ، ޕާކުތައް ބޭނުންކުރުމަށް ދިވެހިންނަށް ބޮޑެތި ދަތިތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް