ކ. މާލެ
|
13 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 14:30
ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި އޮތް ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި އޮތް ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ކުރެންދޫ އާއި އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫގައި ކުޅިވަރު ވަސީލަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި
 
ދެ އެއްބަސްވުމަކީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓިން ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމަށް ސޮއި ކުރި އެއްބަސްވުން

ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ އާއި އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫގައި ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ޤާއިމު ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި ސޮއި ކުރި މި ދެ އެއްބަސްވުމަކީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓިން ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމަށް ސޮއި ކުރި އެއްބަސްވުންތަކެކެވެ. ދެ އެއްބަސްވުމުގައި ވެސް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު ފުއާދު އެވެ. ކުރެންދޫ ދަނޑުގައި ލައިޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ކިލޯމީޓަރ އިންޖިނިއަރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏާ އެވެ. މި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކީ 49 ދުވަހެވެ. މިއީ 2,634,653.90 (ދެމިލިއަން ހަލައްކަ ތިރީސް ހަތަރުހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ތިންރުފިިޔާ ނުވަދިހަ ލާރި) ގެ މަސައްކަތެކެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައި ވަނީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ އެވެ.

Advertisement

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައި ވަނީ އޮން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏާ އެވެ. 45 ދުވަހުން ނިންމަން ހަވާލު ކުރި އެ މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގަކީ 2،499،423.78 (ދެމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ނުވަދިހަ ނުވަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތޭވީސް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ އަށްލާރި) އެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައި ވަނީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޖާދުﷲ ޖަމީލް އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބޮޑެތި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުތައް ޤާއިމު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެމުންނެވެ. ދަނޑުތައް ޤާއިމު ކުރުމަށް ފަހު، އެ ތަންތަނުގައި ލައިޓް ހަރުކުރުމާއި، ރޮސްޓްރޮމް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް