ކ. މާލެ
|
11 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 20:42
މޭސަން މައުންޓް
މޭސަން މައުންޓް
ޓްވީޓަރ
މޭސަން މައުންޓް
މައުންޓް ހޯދުމަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން 60 މިލިއަން ޕައުންޑަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ނުދައްކަން ނިންމައިފި
 
އުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ ޓީމުން ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ދޫކޮށްލައި، އައު ކުޅުންތެރިން ގެންނަން

ޗެލްސީގެ މޭސަން މައުންޓް ހޯދުމަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން 60 މިލިއަން ޕައުންޑަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ނުދައްކަން ނިންމައިފިކަމަށް ބޭރުގެ ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެފިއެވެ.

އިންގްލެންޑްގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ހޯދުމަށް ބައެއް ކުލަބުތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ ޓީމުން ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ދޫކޮށް، އައު ކުޅުންތެރިން ގެނައުމަށެވެ.

Advertisement

އޭނާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ އެންމެ އަހަރެއް އޮތްއިރު، ޗެލްސީން ހިލޭ ޓްރާންސްފަރއެއްގެ ދަށުން ފަހުން ފޮނުވާލުމުގެ ބަދަލުގައި، މި ހޫނުމޫސުމުގައި ރަނގަޅު އޮފަރއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ފޮނުވާލާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ނަމަވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މައުންޓް ވިއްކުމަށް ޗެލްސީން ނިންމީ މަދުވެގެން 70 މިލިއަން ޕައުންޑަށެވެ.

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ޓީމަށް ޓެން ހާގް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަން ނިންމާފައިވާއިރު، މައުންޓް ކުޅޭ ޖާގައަކީ ޔުނައިޓެޑަށް މުހިންމު ޖާގައެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް