ކ. މާލެ
|
11 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 16:18
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ކެލާ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު
ކެލާ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސިޑިބަރި ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން ހަވާލުކޮށްފި
 
ކޮވިޑުގެ ކުރިން މަސައްކަތް ފެށިނަމަވެސް، ދިމާވި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައެއްނުވޭ

ކެލާ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސިޑިބަރި ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ އެމްޕަވަމަންޓުން ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އިން މި މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މެކްސްޓަރ މޯލްޑިވްސް އާއެވެ. 75 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހޭ މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 3،640،962.59 (ތިންމިލިއަން ހަލައްކަ ސާޅީސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ދެރުފިޔާ ފަންސާސް ނުވަލާރި) އެވެ.

Advertisement

މި އެއްބަސްވުމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ފުޢާދެވެ. އަދި މެކްސްޓަރ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖަރ ޢަބްދުﷲ އިބްރާހިމްއެވެ.

ކެލާ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތަކީ ކޮވިޑުގެ ކުރިން ހަވާލުކުރި މަސައްކަތެކެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑާއެކު ދިމާވި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ކުރިން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ އެއްބަސްވުން މިހާރުވަނީ އުވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް