ކ. މާލެ
|
10 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 09:40
ޗެލްސީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕުލިސިޗް
ޗެލްސީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕުލިސިޗް
ޓްވީޓަރ
ޗެލްސީ
ޗެލްސީން ޕުލިސިޗް ދޫކޮށްލަނީ
 
މީޑިއާތަކުން ބުނެފައިވާގޮތުން މި ސީޒަނަށްފަހު ޗެލްސީ ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވީ ޕުލިސިޗް

ޗެލްސީން، އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ އެޓޭކިންގ މިޑްފީލްޑަރު ކްރިސްޓިއަން ޕުލިސިޗް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފިއެވެ.

މީޑިއާތަކުން ބުނެފައިވާގޮތުން މި ސީޒަނަށްފަހު ޗެލްސީ ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވީ ޕުލިސިޗެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުލަބާއެކު އޭނާ މަޝްވަރާ ކުރުމުން، މިހާރު ޗެލްސީން ވަނީ އޭނާ ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވެފައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އެއީ އެހެން ކުލަބެއްގައި، އައު ތަޖުރިބާއެއް ހޯދުމަށް ޕުލިސިޗް ބޭނުންވާތީއެވެ. ޕުލިސިޗް ހޯދުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އެކި ކުލަބުތަކުން ގެންގުޅޭކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކުލަބަކީ އިޓާލިއަން ލީގުގެ އޭސީ މިލާން ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް ޗެލްސީން ޕުލިސިޗް ދޫކޮށްލާނީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ކަމަށާއި، ލޯނު އެއްބަސްވުމަކަށް ދާން ކުލަބުން ބޭނުންނުވާނެކަމަށް ބުނެއެވެ.

Advertisement

ޖަރުމަނު ލީގުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑު ދޫކޮށް ޕުލިސިޗް ޗެލްސީއަށް ބަދަލުވީ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް ކުޅެދިން 145 މެޗުގައި 26 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. ޗެލްސީއާއެކު ޕުލިސިޗް ވަނީ ތިން ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެއީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް އަދި ފީފާ ކުލަބު ވޯލްޑް ކަޕެވެ. މީގެއިތުރުން އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ތިން ފަހަރު، އަދި ކަރަބޯ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި އެއް ފަހަރު ވަނީ ކުޅެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް