ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 16:20
ބިދޭސީންތަކެއް: ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ޑީޕޯޓު ކުރުމުގެ ކުރިން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ބައިތިއްބާނެ ސެންޓަރު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައި
ބިދޭސީންތަކެއް: ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ޑީޕޯޓު ކުރުމުގެ ކުރިން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ބައިތިއްބާނެ ސެންޓަރު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން
އަލަށް ހެދި ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު އޮޕަރޭޝަނަށް: ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް އަނެއްކާވެސް ފަށައިފި
 
މި މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު
 
މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ކޮންޓްރޯލާ ވިދާޅުވި
 
މި ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަކީ 200 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ސެންޓަރެއް

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހެދި ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނެސް، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން އަނބުރާ ޤައުމަށް ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އިން ވަނީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު މި "އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ" އަކީ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައެވެ. މި ސެންޓަރު ހިންގާނީ އިމިގްރޭޝަނުގެ ދަށުންނެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނި ގޮތުގައި މި ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރާއެކު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީން އަނބުރާ އެ ފަރާތްތަކުގެ ޤައުމުތަކަށް ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ފަށައިފައެވެ. މި މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

މި މަސައްކަތް 2019 ވަނަ އަހަރު ފެށީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނާ ގުޅިގެންނެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކޮވިޑުގެ ތެރޭގައި 18،000 އަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ރާއްޖޭން ވަނީ ފޮނުވާލާފައެވެ. ނަމަވެސް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަކީ އަދިވެސް ރާއްޖޭގައި ހައްލުނުވެ އޮތް މައްސަލައެއް ކަމުން އަލުން މި މަސައްކަތް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މިހާރު ފެށީއެވެ.

އިމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލާ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަހުމަދު ހުސައިން (ހަނަފީ) ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކުރިމަތިވި ގިނަ ހުރަސްތަކެއް ގިރާކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް، "ނެޝަނަލް ޓާސްކްފޯސް އޮން އިޝޫސް ރިލޭޓެޑް ޓު މައިގްރެންޓް ވާކާސް" ގެ ޗެއަރ ގެ ހައިސިއްޔަތުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލާއި ކަމާގުޅުންހުރި އެހެނިހެން މިނިސްޓަރުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެވެރިންގެ ލަފާ އާއި މަޝްވަރާގެ މަތިން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނެސް ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދާ ގައުމަށް ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ ވަރަށް ޖޯޝާއެކުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން އަލަށް ހުޅުވި މި ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަކީ 200 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރެކެވެ. މިއީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލެވެންދެން އެމީހުން ބައިތިއްބާނެ ވަސީލަތެއް މިހާތަަނަށް ސަރުކާރުގައި ގާއިމް ކުރެވިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވި ސެންޓަރެކެވެ. އެގޮތުން، ކުރިން ރާއްޖޭގައި ހުރި އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި އެއްފަހަރާ ބެއިތިއްބެނީ 40 ވަރަކަށް މީހުން ކަމަށް މީގެ ކުރިން މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފައްޔާޒު މިދިޔަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާރިހީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގައި މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ގަވާއިދަށް ފެއްތުމަށް ވޮލަންޓިއަރކޮށް ރެގިއުލަރައިޒްކުރަން ހުޅުވާލުމުން ވާނެވަރު މިހާރު ވެފައި ކަމަށާއި، ދެން އިތުރަށް ހައްލު ކުރެވޭނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ ވަސީލަތްތައްކެއް ރާއްޖޭގައި ނެތުމުން ދަތިތަކާ ދިމާވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިމިގްރޭޝަންގެ އައު ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު ހުޅުވައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހައްޔަރުކުރަން ފެށުމަށްފަހު އެފަދަ ބިދޭސީން ގެންގުޅޭ ދިވެހިންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ފައްޓަވާނެ ކަމަށް ވެސް ކޮމިޓީގައި ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް