ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2023 | ބުދަ 21:02
ސޯފްޔަން އަމްރަބަތު
ސޯފްޔަން އަމްރަބަތު
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ސޯފްޔަން އަމްރަބަތު ބޭނުންވަނީ ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ކުޅެން
 
އަމްރަބަތު ވަނީ އިޓަލީގެ ފިއޮރެންޓީނާއަށް 83 މެޗު ކުޅެދީފައި

2022 ވަނަ އަހަރު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި މޮރޮކޯގެ ސޯފްޔަން އަމްރަބަތު ބޭނުންވަނީ ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ކުޅެން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

ފިއޮރެންޓީނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ 26 އަހަރުގެ އަމްރަބަތު މިހެން ބުނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއިން އޭނާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

Advertisement

ކޮންފަރެންސް ލީގުގައި ފިއޮރެންޓީނާއާއި ވެސްޓް ހޭމް ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުން އަމްރަބަތު ބުނީ ޕްރިމިއަރ ލީގަކީ ރަނގަޅު، ވަރުގަދަ ލީގެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކެރިއަރުގެ ވަކި ހިސާބަކުން ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ކުޅެން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އަމްރަބަތު ވަނީ އިޓަލީގެ ފިއޮރެންޓީނާއަށް 83 މެޗު ކުޅެދީފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް