ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2023 | ބުދަ 17:14
ދަރިފުޅު މަރުވި ޚަބަރު ގަބޫލުކުރަން ދެކޮޅުހެދި ބައްޕަގެ ހިތްވަރަށް ހަމަ ސާބަސް!
އިންޑިއާ ރޭލު އެކްސިޑެންޓު
ދަރިފުޅު މަރުވި ޚަބަރު ގަބޫލުކުރަން ދެކޮޅުހެދި ބައްޕަގެ ހިތްވަރަށް ހަމަ ސާބަސް!
"ގަބުރެއް"ގެ ކަނާތް ތުރުތުރުއަޅާ މަންޒަރު، އެތަނުގައި ހުރި މީހަކަށް ފެނުނު ހިސާބުން މަސްރަހު ބަދަލުވެގެން ދިޔަ
އާދީއްތަ ދުވަހުވެސް ދަރިފުޅުގެ ހެޔެއް ނެތް

ހާސްކަމާއި މާޔޫސްކަމުގެ ވަގުތުގައި މީހަކު ބުނާ އެއްޗެއް ގަބޫލު ނުކުރެވުމަކީ އެކަމުގައި ބައެއް ފަހަރު ފައިދާވެސް އޮންނަ ކަމެކެވެ. ޖޫން 2 ވަނަ ދުވަހު، އިންޑިއާގެ އޮރިއްސާ ސްޓޭޓްގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި ރޭލު އެކްސިޑެންޓުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެންވެސް އެފަދަ ކަމެއް މި ވަނީ ހިނގާފައެވެ. ދެލޯ ނޭދި އެދޭ އެންމެ ލޯބިވާ ދަރިފުޅު، މި ދުނިޔެއާ ވަކިވެގެން ދިއުމަކީ މަޔަކު ނުވަތަ ބަފައަކަށް މި ދުނިޔެމަތީގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ އެންމެ ހިތްދަތި އެއް ކަންތަކޭ ދެންނެވުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ބޮޑު އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދަރިފުޅު މަރުވެއްޖެކަމުގެ ޚަބަރު ލިބުމުން އެކަން ގަބޫލުކުރަން އެ ބައްޕަވެސް ފުރަތަމަ ދެކޮޅު ހެދިއެވެ. އެކަމުގެ ފައިދާ ބައްޕައަށް ކިތަންމެހާވެސް ރަނގަޅަކަށް ކުރިއެވެ.

ރޭލު އެކްސިޑެންޓްގައި، އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު، ބިސްވަޖީތު މާލިކު މަރުވެއްޖެކަމަށް ގަބޫލުކުރުން ވީ، ހީލާރާމް މާލިކަށް މާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނޫނެވެ. ފިހާރައެއްގެ ސޭޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހީލާރާމްއަށް އެކްސިޑެންޓްގެ ޚަބަރު ލިބުނީ، ރޭލު ސްޓޭޝަނަށް ދަރިފުޅު ގެންގޮސްދިނުމަށްފަހު އެނބުރި އައިތާ މާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެއެވެ. ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށްވެސް ނުގޮސް، ހީލާރާމް އޭނާގެ ފޯނު ނަގައި، ދަރިފުޅަށް ގުޅިއެވެ. އޭނާ ހީކުރިގޮތަށް، ދަރިފުޅުގެ ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނެވެ. މަރުނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އިންތިހާއަށް އަނިޔާވެ، ވޭނުގައި އޮތް ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ހީލާރާމް ދަންނަ އެމްބިއުލާންސް ދުއްވާ މީހަކަށް ގުޅައިގެން އޭނާ ގެނެސް، ޅިޔަނާއެކު 230 ކިލޯމީޓަރުގެ ދިގު ދަތުރު ފެށިއެވެ. ނުބަލާކަށް ހޮސްޕިޓަލެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ދަރިފުޅު ފެންނަ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. އުއްމީދު ކަނޑައެއް ނުލައެވެ. އެކަކު ގާތުން އަނެކަކު ގާތުން، ދެން ދާންވީ ތަން އޮޅުން ފިލުވަމުން ދިޔައީއެވެ. އެއްވެސް ހޮސްޕިޓަލަކުން ނުފެނިއްޖެނަމަ، ގަބުރުތައް ބަހައްޓާފައިވާ ސްކޫލަށް ދިއުމަށް މީހަކު ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް، ދަރިފުޅު މަރުނުވާ ކަމަށް ހީލާރާމްގެ ހިތް ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ. އެކަމަކުވެސް، އެ ސްކޫލު ބަލަންވެސް ދިޔައީއެވެ.

ވަގުތީ މޯގެއްގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ގަބުރުތައް ބެލުމުގެ ފުރުސަތެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ހީލާރާމްމެންނަކަށް ނުދިނެއެވެ. ނަމަވެސް މަސްރަހު ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ، ގަބުރުތަކުގެ ތެރެއިން "ގަބުރެއް"ގެ ކަނާތް ތުރުތުރުއަޅާ މަންޒަރު، އެތަނުގައި ހުރި މީހަކަށް ފެނުނު ހިސާބުންނެވެ. ހީލާރާމްމެންނަށް ތިބެވުނީ ސީދާ އެ ދިމާގައިކަމުން، އެ މަންޒަރު ސާފުކޮށް ފެނުނެވެ. އަދި އެއީ ބިސްވަޖީތުގެ އަތްކަން އެމީހުންނަށް ޔަގީންކުރެވުނެވެ. އެފަދަ ހާލެއްގައި، ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބޭނުންވާނީ އެމީހަކު އެންމެ ލޯބިވާ މީހާއާ އެއްފަހަރު ނަމަވެސް ބައްދަލުކޮށްލުމަށެވެ.

އެހައިހިސާބުން ބިސްވަޖީތުގެ ހާލު ބެލިއިރު، އޭނާގެ ހެޔެއް ނެތެވެ. އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަޚަމްވެފައެވެ. ހީލާރާމް، އޭނާގެ ދަރިފުޅު އެމްބިއުލާންސަށް ލައިގެން ސިއްހީ ފަރުވާގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަން އަވަސްވެގަތެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހުވެސް ދަރިފުޅުގެ ހެޔެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، އޭރު ގިނަ ސާޖަރީތަކެއް ހަދައިފިއެވެ.

3 ރޭލު ޖެހިގެން ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި މީހުން ސަލާމަތްކުރަން އުޅުނު މީހުންނަށް، ބިސްވަޖީތު މަރުވެފައި އޮތް ކަމަށް ހީވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށާއި، އެއީ އެފަދަ ހާލެއްގައި ވެދާނެ ގޮތެއް ކަމަށް ފޮރެންސިކް މެޑިސިންގެ ޕްރޮފެސަރެއް ކަމަށް ވާ ދާސް ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ގިނަ މީހުންނަކީ، ސިއްހީ ފަރުވާއާގުޅޭ ތަޖުރިބާތައް ލިބިފައިނުވާ މީހުންކަންވެސް ފާހަގަކުރަން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް