ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2023 | ބުދަ 07:25
ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ ސާމާނު ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީން ހަދިޔާ ކުރަނީ
ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ ސާމާނު ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީން ހަދިޔާ ކުރަނީ
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ކުއްލި ހާލަތުގައި ފަރުވާދޭނެ ސާމާނު
ޗައިނާގެ އެހީގައި ޔޫއެންޑީޕީން ކުއްލި ހާލަތުގައި ފަރުވާދޭނެ ސާމާނު ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފި
 
16 އޮޓޮމޭޓެޑް އެކްސްޓާނަލް ޑެފިބްރިލޭޓާސް އަދި 10 ނިއޮނޭޓަލް ވެންޓިލޭޓަރު ހަދިޔާކޮށްފައިވޭ

ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ފަރުވާދޭނެ ބައެއް އާލާތްތައް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ) އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޔޫއެންޑީޕީން ވަނީ އެ ތަކެތި އެ އިދާރާއާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެ ތަކެއްޗާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ނަސީމެވެ.

އިމަރޖެންސީގައި ބޭނުންކުރާނެ ސާމާނު ޔޫއެންޑީޕީން ހަދިޔާކުރީ ކޮވިޑްއާ ގުޅިގެން އެ ޖަމިއްޔާއިން ފެށި "ޗައިނާ-ޔޫއެންޑީޕީ ޓްރޭންގިއުލާ ކޯޕަރޭޝަން ރެސްޕޯންސް ޓު ކޮވިޑް-19 އިން ދަ އޭޝިއާ އެންޑް ޕެސިފިކް ރީޖަން ޕްރޮގްރާމް"ގެ ދަށުންނެވެ.

ޔޫއެންޑީޕީންގެ ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނީ މިއީ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ކޮވިޑް ބަލި ޖެހޭ މީހުންނަށް ރަނގަޅު ފަރުވާއެއް ދިނުމަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރީ 4،000ށްވުރެ ގިނަ އަންގި އާއި 16 އޮޓޮމޭޓެޑް އެކްސްޓާނަލް ޑެފިބްރިލޭޓާސް އަދި 10 ނިއޮނޭޓަލް ވެންޓިލޭޓަރެވެ. ނިއޮނޭޓަލް ވެންޓިލޭޓަރުތައް 10 އަތޮޅުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ފޮނުވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ފޯރުކޮށްދޭ ހޮސްޕިޓަލްތައް:

  1. ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
  2. ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
  3. ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
  4. ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
  5. ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
  6. މ. އަތޮޅު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
  7. ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
  8. ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
  9. ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
  10. ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނަސީމް ވިދާޅުވީ ބޭހާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ އެހެން ސާމާނު ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރު ގައުމުތަކަށް ބަރޯސާވާން ޖެހޭއިރު، ޗައިނާ އާއި ޔޫއެންޑީޕީގެ ފަރާތުން ހަދިޔާކުރި ސާމާނަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އެހީއެއް ކަމަށެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވޭންގް ލިޒިން ވިދާޅުވީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް އެހީތެރިވެދީ އެ ދާއިރައަށް ކުރިއެރުން ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި ޗައިނާ ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

ރަސްމިއްޔާތުގައި ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވޭންގް ލިޒިން އާއި ޔޫއެންޑީޕީން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ޑެޕިއުޓީ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ވެރާ ހާކިމް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް