ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 22:06
ލެސްޓާ ސިޓީގެ ސޮޔުންކޫ
ލެސްޓާ ސިޓީގެ ސޮޔުންކޫ
ރޮއިޓާސް
ލެސްޓާ ސިޓީ
ލެސްޓާއިން ހަތް ކުޅުންތެރިން ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި
 
ލެސްޓާ މި ސީޒަނުގައި ރެލިގޭޓުވުމުން އިތުރު ބައެއް ކުޅުންތެރިންވެސް ޓީމު ދޫކޮށްލާނެކަމަށް ބެލެވޭ

ޖޫން މަހުގައި އެއްބަސްވުން ހަމަވާ ހަތް ކުޅުންތެރިއަކު ދޫކޮށްލަން ލެސްޓާ ސިޓީއިން ނިންމައިފިއެވެ.

ކަގްލާ ސޮޔުންކޫއާއި ޑެނިއެލް އަމާޓޭ ހިމެނޭހެން ހަތް ކުޅުންތެރިން ދޫކޮށްލަން އެ ޓީމުން ނިންމީ ލީގުގެ ފަހު މެޗަށްފަހު ރެލިގޭޓު ވުމުންނެވެ. ތުރުކީގެ ޑިފެންޑަރު ސޮޔުންކޫ އެ ޓީމާ ގުޅުނީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭނާ ވަނީ ލެސްޓާއަށް 100އަށްވުރެ ގިނަ މެޗު ކުޅެދީފައެވެ. އަމާޓޭ ލެސްޓާއާ ގުޅުނީ އެ ޓީމުން ލީގު ކާމިޔާބުކުރި 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ޓީމުން ދޫކޮށްލާ މީހުންގެ ލިިސްޓުގައި ޔޫރީ ޓިލެމަންސްވެސް ހިމެނެއެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ޓީމާ ގުޅުނު ޓިލެމަންސް ލެސްޓާ ދޫކޮށްލާކަން މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. އޭނާގެ އިތުރުން މި ލިސްޓުގައި ހިމެނެނީ މެންޑީ، ބާޓްރެންޑް، އަޔޯޒޯ ޕެރެޒް އަދި ޓެޓޭއެވެ.

Advertisement

ލެސްޓާއިން ދަނީ ޖޯނީ އިވަންސްގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އޭގެއިތުރުން ހަމްޒާ ޗޯދަރީގެ އެއްބަސްވުން 2024 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އައުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އައި ލެސްޓާ މި ސީޒަނުގައި ރެލިގޭޓުވުމުން އިތުރު ބައެއް ކުޅުންތެރިންވެސް ޓީމު ދޫކޮށްލާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް