ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 15:16
އިނީގޯ މާޓިނޭޒް
އިނީގޯ މާޓިނޭޒް
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
އިނީގޯ މާޓިނޭޒް ބާސެލޯނާ އަށް
 
އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު

ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑިފެންޑަރު އިނީގޯ މާޓިނޭޒް ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން ނިންމައިފި އެވެ.

މާޓިނޭޒް ބިލްބާއޯއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށެވެ. އޭނާ 2018 ވަނަ އަހަރު އެ ކުލަބާ ގުޅުނީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެހެންކަމުން އެ ކުލަބު ދޫކޮށް އޭނާ ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާނީ ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގަ އެވެ. މިއީ ބާސެލޯނާ އިން ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ސޮއި ހޯދާނެ ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. ބޭރުގެ މީޑިއާ ތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުން މާޓިނޭޒް މިހާރު ވަނީ ބާސެލޯނާއާއެކު އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ވެސް ސޮއި ކޮށްފަ އެވެ. ބާސެލޯނާ އަށް އޭނާ ބަދަލުވަނީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

Advertisement

މާޓިނޭޒް ވަނީ ބިލްބާއޯ ގައި ހޭދަކުރި ހަ ސީޒަނުގައި އެ ޓީމަށް 177 މެޗު ކުޅެދީ އަށް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ޓީމާއެކު އޭނާ ވަނީ ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ދެ އަހަރެއްގައި ކޮޕަ ޑެލް ރޭގެ ފައިނަލްގައި ވަނީ ކުޅެފަ އެވެ. މާޓިނޭޒްގެ އިތުރުން ވެސް ބާސެލޯނާ އިން ކުރިއަަށް އޮތް ސީޒަނަށް އައު ކުޅުންތެރިން ހޯދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެކުލަބުން ރަސްމީކޮށް އެކަން ފަށާނީ ސްޕެނިޝް ލީގުން އެ ކުލަބުގެ މާލީ ކަންކަމަށް ބެލުމަށް ފަހު، ރަސްމީކޮށް ޖަވާބެއް ދިނުމުން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް