ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 13:51
ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރަފީނިއާ
ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރަފީނިއާ
ރޮއިޓާސް
ބަޔާން މިއުނިކް
ޓުޗެލް ބޭނުންވަނީ ރަފީނިއާ ބަޔާނަށް ގެންނަން
 
ރަފީނިއާ ބާސެލޯނާއާއެކު ހަދާފައިވާ ފަސް އަހަރު ދުވަހުފެ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ 2027 ވަނަ އަހަރު

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ބަޔާން މިއުނިކުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް ބޭނުންވަނީ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ރަފީނިއާ އެ ޓީމަށް ގެންނަން ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފި އެވެ.

ރަފީނިއާ ބާސެލޯނާއާއެކު ހަދާފައިވާ ފަސް އަހަރު ދުވަހުފެ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ 2027 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭނާ ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑު ދޫކޮށެވެ. ރަފީނިއާ އެ ޓީމުގައި ހުރި ދުވަސްވަރު ވެސް ޓުޗެލް އޭނާ ގެންނަން ބޭނުންވި އެވެ. އެހެންކަމުން ޓުޗެލްގެ ކުރީގެ ކުލަބު ޗެލްސީން އޭރު އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރި އެވެ. ނަމަވެސް ޗެލްސީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ ބާސެލޯނާ އިންނެވެ. އެހެންކަމުން އޭރުން ފެށިގެން ވެސް ރަފީނިއާ އަކީ ޓުޗެލް ގަޔާވާ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ރަފީނިއާގެ ކުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އާއި އޭނާގެ ހުނަރާ މެދު އޭރު ވެސް ޓުޗެލް ހިތްހަމަ ޖެހެ އެވެ. އެހެންކަމުން ރަފީނިއާ ބަޔާނަށް ގެނައުމަކީ ޓުޗެލް މިވަގުތު އެންމެ ބޭނުންވާނެ އެއް ގޮތް ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ރަފީނިއާ ހޯދުމަށް ޓުޗެލް ބޭނުންވަނީ، ބަޔާންގެ ޑިފެންޑަރު ބެންޖަމިން ޕަވާޑް ބާސެލޯނާ އަށް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އެވެ. އެއީ ޕަވާޑް އަކީ ބާސެލޯނާ އިން ގެންނަން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވުމުން ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުގައިވެ އެވެ.

Advertisement

ރަފީނިއާ ވަނީ ބާސެލޯނާ އަށް 50 މެޗު ކުޅެދީ 10 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ޓުޗެލްއެކޭ އެއްފަދައިން ރަފީނިއާ އަކީ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ވެސް ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. އެހެންކަމުން ޓުޗެލް ރަފީނިއާ ހޯދުމަށް ބޭނުންވި ނަމަވެސް، ރަފީނިއާ ދޫކޮށްލުމަށް ޒަވީ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ބާސެލޯނާގައި ކާމިޔާބު ސީޒަނެއް ހޭދަ ކުރުމަށް ފަހު، ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ޒަވީ ކުރިމަތިލާއިރު އޭނާ ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ރަފީނިއާ ހިމެނޭ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް