ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 12:41
އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ބައްދަލުވުން
އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ބައްދަލުވުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ
ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އެމްޑީޕީ ޕީޖީން ފާސްކޮށްފި
 
މެންބަރުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިއްތަވާ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރިޔާސަތުގައި އެދިވަޑައިގަންނަވާފައި
 
ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށައަޅަން ފާސްކޮށްފައި
 
އެގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ބައްދަލުވުމުގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށައަޅަން އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. އެގޮތުން ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ވަނީ ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށައަޅަން ފާސްކޮށްފައެވެ.

އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ 56 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 42 މެމްބަރުން ޕީޖީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން36 މެމްބަރުން ވަނީ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައެވެ.

ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށައަޅަން ފާސްކޮށްފައި މިވަނީ ހޯމަ ދުވަހާއި އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިޔަށްދިޔަ ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހީމް ރިފްއަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިޔަށްދިޔަ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ފާޅުކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެގޮތުން ޖަލްސާ ކުރިޔަށްދިޔައީ އިދިކޮޅުން ބޭނުންވިގޮތަށްކަމަށް އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އެމައްސަލައިގައި ރިޔާސަތާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރި ގޮތާމެދު އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވުން އެބައޮތްކަމަށްވެސް ޕީޖީ ގްރޫޕުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އިދިކޮޅު މެންބަރުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސް އަޅާފައެވެ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފެށުމާއި އެކު އިދިކޮޅު ބައެއް މެންބަރުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އަޑު ގަދަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ދެ ފަހަރެއްްގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލިއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަނޭޅި ގަޑިއެއްހާރު ހޭދަކުރަން ޖެހުނު އިރު މެންދުރުގެ ކެއުމަށް ފަހު ޖަލްސާގައި މައްސަލައިގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދަން ފެށުމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރުންނާއި އިދިކޮޅު މެންބަރުން ވަނީ އަޑުގަދަކުރައްވާ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމް ގެއްލުވާލާފައެވެ.

އެއަށްފަހު އަންގާރަ ދުވަހުގެޖަލްސާވެސްދިޔައީ ހަމަ އެފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް މެމްބަރުން ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
38%
0%
13%
0%
25%
ކޮމެންޓް