ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 10:46
ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއަރ
ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއަރ
ވިނީޝިއަސްއަށް ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން
ވިނީޝިއަސް އަށް ނަސްލީ ފުރައްސާރަކުރި މީހުނަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި
 
މި މައްސަލައިގަ ހަތް މީހަކަށް ވަނީ ފިޔަވަޅު އަޅާފަ

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ބްރެޒިލް ފޯވާޑް ވިނިޝިއަސް ޖޫނިއާ އާ މެދު ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން ފާޅުކުރުމުގެ އަމަލުތައް ހިންގި ހަތް މީހަކާ ދޭތެރޭ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފިއެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހު ރެއާލްގެ ޓްރެއިނިން ގްރައުންޑް ކައިރީގައި ވިނީޝިއަސްގެ ޖާޒީ ލައްވާފައިވާ ބުދެއް ދަން ޖެއްސި ކަމަށް ބުނެ ހަތަރު މީހަކު 60،001 ޔޫރޯ އިން ޖޫރިމަނާކޮށް ދެ އަހަރު ދުވަސް ސްޓޭޑިއަމް އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ވަނީ ހުކުމް ކޮށްފައެވެ. މީގެ 11 ދުވަސް ކުރިން ހައްޔަރުކުރި މި ހަތަރު މީހުން ވަނީ މެޑްރިޑްގެ ކޯޓުން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާފައެވެ.

މެއި 21 ވަނަ ދުވަހު ވެލެންސިއާ އާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ނަސްލީ ތަފާތުކޮށް، ފުރައްސާރަކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހުން ވަނީ 5،000 ޔޫރޯ އިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައެވެ. އޭގެއިތުރުން އެއް އަހަރު ދުވަހު ސްޓޭޑިއަމް އަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ހުކުމް ކޮށްފައެވެ. ފުުލުހުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ވެލެންސިއާ މެޗުގެ ދެ ދުވަސް ފަހުން ހައްޔަރުކުރި މި ތިން މީހުނަކީ އުމުރުން 18 އަހަރާ 21 އަހަރާ ދެމެދު ޒުވާނުންތަކެކެވެ.

Advertisement

ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވަނީ ސްޕެއިންގެ ސްޓޭޓް ކޮމިޝަން އެގެއިންސްޓް ވައިލެންސް، ރޭސިޒަމް، ޒެނޯފޯބިއާ އެންޑް އިންޓޮލަރެންސް އިން ސްޕޯޓް އިން ކަމަށް އެގައުމުގެ ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނުން ހޯމަ ދުވަހު ބުނެފައިވެއެވެ.

ނަސްލީ ގޮތުން ފުރައްސާރަކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ބްރެޒިލް ސަރުކާރުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް