ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 09:44
ކޯޗު ސްޓީވަން ޖެރާޑް: ލެސްޓާގެ ކޯޗުކަން އޭނާ އަށް ދޭން ދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުން
ކޯޗު ސްޓީވަން ޖެރާޑް: ލެސްޓާގެ ކޯޗުކަން އޭނާ އަށް ދޭން ދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުން
ޑެއިލީ މެއިލް
ސްޓީވަން ޖެރާޑް
ޕްރެމިއާ ލީގަށް އައުމަށް ލެސްޓާގެ ކޯޗުކަން ޖެރާޑަށް ދެނީ
 
ޖެރާޑް އެންމެ ފަހުން ކޯޗުކޮށްދިނީ އެސްޓަންވިލާ އަށް

ރެލިގޭޓްވެފައިވާ ލެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗުކަން ސްޓީވަން ޖެރާޑަށް ދޭން މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި އެވެ.

ލިވަޕޫލާއި އިނގިރޭސި ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޖެރާޑް ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ފަހުން ފެނިގެންދިޔައީ އެސްޓަންވިލާގަ އެވެ. އެކުލަބު އޭނާގެ ކޯޗުކަމުން އޭނާ މިދިޔަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ވަކިކުރީ ކުޅުނު 40 މެޗުގެ ތެރެއިން 13 މެޗުން މޮޅުވެ، އަށް މެޗު އެއްވަރުވެ، ބާކީ އޮތް 19 މެޗުން ބަލިވެ ރެލިގޭޝަން ޒޯނަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް ޖެރާޑަކީ އޭގެ ކުރިން ސްކޮޓްލޭންޑްގެ ރޭންޖާސްގައި ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި ކޯޗެވެ. ތިން އަހަރު ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ ޓީމު އަލުން ބިނާކޮށް، ސްކޮޓިޝް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދީފަ އެވެ.

ޕްރެމިއާ ލީގު 2015 ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބުކުރިތާ އަށް އަހަރު ފަހުން ލެސްޓާ ރެލިގޭޓްވުމާއެކު އެކުލަބުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އެއް ފަހަރުން އަލުން ޕްރެމިއާ ލީގަށް އައުމަށެވެ. މި މަސައްކަތުގައި ލެސްޓާ އަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ޓީމުގެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިން ކުލަބު ދޫކޮށްދާން ތައްޔާރަށް ތިބުމެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޖޭމްސް މެޑިސަން އާއި ޔޫރީ ޓިއެލެމަންސް ވަނީ ކުލަބު ދޫކޮށްދާން ނިންމައިފަ އެވެ. ހާވޭ ބާންސް ވެސް އެހެން ކުލަބަކަށްދާން ބޭނުންވާއިރު، ޑިފެންޑަރު ކަގްލާ ސޯންޗޫ ވަނީ އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާން ނިންމައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް