ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 07:28
މެޗަށްފަހު ރެއާލްގެ ކުޅުންތެރިން ބެންޒެމާއަށް އަލްވަދާއު ކިޔަނީ
މެޗަށްފަހު ރެއާލްގެ ކުޅުންތެރިން ބެންޒެމާއަށް އަލްވަދާއު ކިޔަނީ
ރޮއިޓާސް
ބެންޒެމާގެ ވަދާއީ މެޗު
ބެންޒެމާގެ ވަދާއީ މެޗު އެއްވަރު، އެކަމަކު ލަނޑު ޖެހި
 
މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ން

ކަރިމް ބެންޒެމާ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅުނު ފަހު މެޗުގައި އޭނާގެ ލަނޑުން ނަތީޖާ އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

14 އަހަރަށްފަހު ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލަން ނިންމުމަށްފަހު ކުޅުނު ވަދާއީ މެޗުގައި އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯއާ ވާދަކޮށް ވީއެއްވަރެވެ. ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ލީގުގެ ފަހު މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ނެވެ. މެޗުގައި އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯއިން ލަނޑެއް ޖަހާފައި ވަނިކޮށް, ދެވަނަ ހާފްގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ ބެންޒެމާ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އެކަމަކު ކެޕްޓަން ބެންޒެމާ ލަނޑު ޖެހީ ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. އެއީ އެޑާ މިލިޓާއޯއަށް ކުރި ފައުލަކަށް ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ. 72 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން ބެންޒެމާ ބަދަލުކުރިއެވެ. އޭނާގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ލޫކަ މޮޑްރިޗްއެވެ. ބެންޒެމާ ދަނޑުން ފައިބައިގެން ދިޔައީ ރެއާލްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ހޫނު ތަރުހީބާއެކުއެވެ. މީގެއިތުރުން އަށް އަހަރަށްފަހު ރެއާލް ދޫކޮށްލަން ނިންމި މާކޯ އަސެންސިއޯ ބަދަލުކުރުމުން ވެސް ރެއާލްގެ ސަޕޯޓަރުން ހޫނު ތަރުހީބެއް ދިނެވެ. އަސެންސިއޯ ބަދަލުވަނީ ޕީއެސްޖީ އަށެވެ. އެފަދަ ތަރުހީބެއް ނުލިބުނީ ހަޒާޑަށެވެ.

Advertisement

މެޗުގެ ކުރިން 35 އަހަރުގެ ފޯވާޑް ވަނީ ސީޒަން ނިމުމުން ކްލަބް ދޫކޮށްލާކަން އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ ކްލަބުން ވެސް ބަޔާނެއް ނެރުނެވެ. ސީޒަންގެ ނިޔަލަށް ބެންޒެމާގެ އެއްބަސްވުން ވެސް ވަނީ ހަމަވެފައެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ރެއާލްގެ ތާރީޚުގައި ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން ފޯވާޑް ދެން ބަދަލުވާނީ ސައުދީ ލީގަށެވެ. ރެއާލްއަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން ފޯވަޑް ރޮނަލްޑޯ މިހާރު ކުޅެނީ ސައުދީ ލީގުގައެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑް ސީޒަން ނިންމާލީ ލީގުގައި ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާގެ ފަހަތުން ދެވަނާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް