ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 18:13
ޔުކްރެއިންގެ ރައީސް ވްލޮޑޮމީރް ޒެލެންކްސީ ބަލްގޭރިއާއަށް ވަޑައިގެންނެވުން
ޔުކްރެއިންގެ ރައީސް ވްލޮޑޮމީރް ޒެލެންކްސީ ބަލްގޭރިއާއަށް ވަޑައިގެންނެވުން
ޔުކްރެއިން - ބަލްގޭރިއާ
ޔުކްރެއިންގެ ރައީސް ބަލްގޭރިއާއަށް ވަޑައިގެންފި
 
ބަލްގޭރިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ، މިހާރު ކުރިއަށްދާ، ރަޝިއާ-ޔުކްރެއިން ހަނގުރާމާގައި އެ ގައުމުން އޮތީ ޔުކްރެއިނާއެކު ސާބިތުވެ ކަމަށް ބުނެފައި
 
ޒެލެންސްކީ ސޯފިއާއަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ އެއް ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅަކަށް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ

ޔުކްރެއިންގެ ރައީސް ވްލޮޑޮމީރް ޒެލެންކްސީ ބަލްގޭރިއާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ޒެލެންސްކީ ސޯފިއާއަށް ވަޑައިގެންފައި ވަނީ އެއް ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅަކަށް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ނޭޓޯއިން ޔުކްރެއިނަށް އަސްކަރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާމެދު ވާހަކަދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ބަލްގޭރިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ، ރަޝިއާ-ޔުކްރެއިން ހަނގުރާމާގައި އެ ގައުމުން އޮތީ ޔުކްރެއިނާއެކު ސާބިތުވެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ބަލްގޭރިއާއިން ޔުކްރެއިނަށް ވާގިވެރިވާން ނިންމާފައިވާއިރު އެ ގައުމުން ވަނީ ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ޔުކްރެއިނަށް އެހީތެރިވާން ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން އަސްކަރީގޮތުން އެ ގައުމަށް ވާގިވެރިވުމުގެ ވާހަކަތައް މިހާރު ދަނީ ދެކެވެމުންނެވެ. ޒެލެންސްކީގެ ޓެލެގްރާމް މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުން ބަލްގޭރިއާއިން ދަނީ ނޭޓޯ ސަމިޓްގައި ޔުކްރެއިނަށް އަސްކަރީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށާއި، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އަދި ސުލްހަ ގާއިމްކުރުމާމެދު ވެސް އެ ގައުމުން މަޝްވަރާކުރާނެ ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބަލްގޭރިއާއިން މިގޮތަށް އަމަލުކުރި ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ޔުކްރެއިނަށް އަސްކަރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ދެކޮޅެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އެ ގައުމުގައި ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއަކުން އެނގޭގޮތުން، ބަލްގޭރިއާއިން ޔުކްރެއިނަށް އަސްކަރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި 57 އިންސައްތަ މީހުން ވަނީ ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބަލްގޭރިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ވަނީ އެ ގައުމުން ޔުކްރެއިނަށް އަސްކަރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްލޭން އަވަސްކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައެވެ. މިއާއެކު ޔުކްރެއިނަށް ބޭނުންވާ އަސްކަރީ ހަތިޔާރާއި ފަންނީ އެހީތެރިކަންވެސް ބަލްގޭރިއާގެ ފަރާތުން ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އަދި މިއާއެކު 195 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި އަސްކަރީ ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް