ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 13:10
ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އޭސީ މިލާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑެސްޓް
ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އޭސީ މިލާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑެސްޓް
ޓްވީޓަރ
އޭސީ މިލާން
މިލާންގެ ސިސްޓަމަށް ނުފެތޭތީ ޑެސްޓް އަނބުރާ ބާސެލޯނާ އަށް ފޮނުވާލަނީ
 
ޑެސްޓަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ ސިފަތަކެއް ހުރި ކުޅުންތެރިޔެއް، ނަމަވެސް މައްސަލަ ދިމާވަނީ ކުޅުމުގެ ސިސްޓަމަށް އޭނާ ފިޓު ނުވާތީ

ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އޭސީ މިލާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސާޖީނިއޯ ޑެސްޓް އަނބުރާ ބާސެލޯނާ އަށް ފޮނުވާލަން އެ ކުލަބުން ނިންމައިފި އެވެ.

އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މިލާނަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެވެ. އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އޭނާ އެ ކުލަބަށް ބަދަލުވީ، ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ގެނައުމުގެ ފުރުސަތާއެކު އެވެ. ނަމަވެސް މިލާންގެ ކުޅުމުގެ ސިސްޓަމަށް ޑެސްޓް ނުފެތޭތީ އެ ކުލަބުން ބޭނުންވަނީ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އޭނާ އަނބުރާ ބާސެލޯނާ އަށް ފޮނުވާލުމަށެވެ. އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނީ މިލާންގެ ކޯޗު ސްޓެފާނޯ ޕިއޯލީ އެވެ. އޭނާ ބުނީ މިލާންގެ ސިސްޓަމަށް ކުޅުމުގައި ޑެސްޓަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ޑެސްޓަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ ސިފަތަކެއް ހުރި ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މައްސަލަ ދިމާވަނީ ކުޅުމުގެ ސިސްޓަމަށް އޭނާ ފިޓު ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ އަށް މިލާންގައި ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމަށް ޕިއޯލީ ޤަބޫލެއް ނުކުރެ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން ސީޒަންގެ ފަހު މެޗުގައި މިލާންގެ ސްކޮޑުގައި އޭނާ ނުހިމަނާނެ އެވެ. ޕިއޯލީ ބުނީ ޑެސްޓް ހުރީ އަނިޔާގައި ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ މެޗުގައި ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިލާނަށް ބަދަލުވި ފަހުން ޑެސްޓް ވަނީ އެ ޓީމަށް 14 މެޗު ކުޅެދީފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އިޓާލިއަން ލީގުގައި އޭނާ ކުޅުނީ އެންމެ އަށް މެޗެވެ. ޑެސްޓް ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ އަޔެކްސް ދޫކޮށެވެ. އޭނާ ވަނީ ބާސެލޯނާ އަށް ދެ ސީޒަނުގެ މަތިން 72 މެޗު ކުޅެދީފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒްގެ ޕްލޭންގައި ޑެސްޓް ނުހިމެނޭތީ ބާސެލޯނާ އިން ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އޭނާ ދޫކޮށްލީ އެވެ. އޭނާ 2020 ވަނަ އަހަރު ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މިލާނުން ޑެސްޓް އަނބުރާ ފޮނުވާލަން ނިންމި ނަމަވެސް، އޭނާއާ މެދު ބާސެލޯނާ އިން އަމަލު ކުރާނެ ގޮތެއް ހާމަވެފައެއް ނެތެވެ. ސްޕެއިންގެ ބައެއް މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ވެސް ޒަވީގެ ޕްލޭންގައި އޭނާ ނުހިމެނޭތީ، އޭނާ ދޫކޮށްލެވޭނެ މަގެއް ބާސެލޯނާ އިން ބަލާނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް