ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 22:03
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރޭންގެ ރައީސް އޮފީސް
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ބަދަލު ހަމަލާތައް ފަށައި، ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް އަލުން ހޯދަން ތައްޔާރު: ޒެލެންސްކީ
 
ޒެލެންސްކީ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު
 
ޒެލެންސްކީ ވަނީ ބަދަލު ހަމަލާތައް ދޭން ފެށުމުން، ރަޝިއާގެ ފައުޖުތައް ފަހަތަށް ޖައްސައި ކާމިޔާބު ހޯދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
މިކަން ކާމިޔާބުކުރަން ކިހާ ދުވަހެއް ނަގާނެކަން ވިދާޅުވަން ނޭނގޭކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ޔޫކްރެއިނުން ކާމިޔާބު ހޯދާނެކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވި

ބަދަލު ހަމަލާތައް ފަށައި، ހަނގުރާމާގައި ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ އެގައުމުގެ ސަރަހައްދުތައް އަލުން ހޯދަން ތައްޔާރުވެފައިވާކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޒެލެންސްކީ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވަނީ ބަދަލު ހަމަލާތައް ދޭން ފެށުމުން، ރަޝިއާގެ ފައުޖުތައް ފަހަތަށް ޖައްސައި ކާމިޔާބު ހޯދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިކަން ކާމިޔާބުކުރަން ކިހާ ދުވަހެއް ނަގާނެކަން ވިދާޅުވަން ނޭނގޭކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ޔޫކްރެއިނުން ކާމިޔާބު ހޯދާނެކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި ހަނގުރާމަ ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ހަނގުރާމައަށް 15 މަސްދުވަސް ވެފައިވާއިރު، އެގައުމުން ބަދަލު ހަމަލާތައް ދޭންފެށުމުން، ހަނގުރާމައިގެ މަސްރަހަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ހުޅަނގުން ޔޫކްރެއިނަށް ގިނަ އެހީތަކެއް ފޯރުކޮށްދެމުންދާއިރު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަރު ހަތިޔާރު ހުޅަނގުން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. މިދިޔަ މަހު ޒެލެންސްކީ ވަނީ އެގައުމުން ބަދަލު ހަމަލާތައް ދިނުން މަޑުކޮށްލައިގެން އޮތީ ހުޅަނގުން އިތުރު ބަރުހަތިޔާރު ލިބެންދެން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ މިހާހިސާބަށް އައިއިރު، ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތިންނާއި ދެކުނުން، އަދި އިރުދެކުނުންވެސް ސަރަހައްދުތައް ހިފާފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް އިތުރުވެފައި ވީނަމަވެސް، ބަދަލު ހަމަލާތައް ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް، ރާވާފައިވާގޮތަށް ކުރިއަށްދާކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް