ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 20:52
ގދ. ތިނަދޫ
ގދ. ތިނަދޫ
ސޯޝަލް މީޑިއާ
މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުން
ތިނަދޫއިން މަރުވި މީހާގެ މަރުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭފަދަ ކަމެއް ނެތް: ފުލުހުން
 
އެމީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު މަރުވެފައިވާކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދިން

ގދ. ތިނަދޫއިން މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު އުމުރުން 48 އަހަރުގެ ބިދޭސީ ފިރިހެން މީހާގެ މަރުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެމީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް މަރުވެފައިވާކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

އެމީހާގެ މަރުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަދަ ކަމެއް މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާއިރު، އިތުރަށް ބަަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ތިނަދޫ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮތް ކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަަށް ލިބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 13:30ހާއިރުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް