ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 11:20
ޖޯޑީ އަލްބާ އަދި ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ
ޖޯޑީ އަލްބާ އަދި ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ޖޯޑީ އަލްބާ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލުން މާލީ ގޮތުން ފައިދާވި
 
އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ އޮތް އެއް އަހަރަށް 15 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ އަދަދެއް ލިބޭ

ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ޖޯޑީ އަލްބާ ނިންމުމުން އެ ކުލަބަށް މާލީ ގޮތުން ފައިދާވި ކަމަށް އެ ކުލަބުގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަލްބާ ވަނީ މި ސީޒަނަށްފަހު ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކުލަބާއެކު އޭނާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ އެއް އަހަރު އެބަ އޮތެވެ. އެހެންކަމުން އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ އޮތް އެއް އަހަރަށް 15 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ އަދަދެއް ލިބޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް އަލްބާ ވަނީ އެބައި ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. އަލްބާ އަށް އަލްވަދާއު ކިޔުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ، އަލްބާ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލީ މާލީ ގޮތުން ފައިދާތަކެއް ދިނުމަށް ފަހު އެވެ. އެއީ އެއްބަސްވުމުގައި އޮތް ގޮތުން އަލްބާ އަށް ހައްގުވާ އެއްޗެއް ދޫކޮށްލަން އޭނާ ނިންމާފައިވުމުން ކަަމަށް ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވި އެވެ. އިތުރަށް ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ އަލްބާ އަކީ އަބަދު ވެސް ބާސެލޯނާ ދެކެ ލޯބިވާ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި، ކުލަބަށްޓަކައި އެއީ އޭނާ އަމިއްލަ އަށް ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

ވެލެންސިއާ ދޫކޮށް އަލްބާ ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ 2012 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ކުލަބުގައި ހޭދަ ކުރި 11 ސީޒަނުގައި އޭނާ ވަނީ ބާސެލޯނާ އަށް 459 މެޗު ކުޅެދީ 27 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ބާސެލޯނާއާއެކު އޭނާ ވަނީ 17 ތައްޓެއް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސްޕެނިޝް ލީގު، ކޮޕަ ޑެލް ރޭ، ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އަދި ފީފާ ކުލަބު ވޯލްޑް ކަޕް ހިމެނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް