ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 13:05
ފޮސިމް އިން ބޭއްވި އައުޓްރީޗް ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން
ފޮސިމް އިން ބޭއްވި އައުޓްރީޗް ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ޚާރިޖީ ސިޔާސަތް
ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީފި
 
އަލިއަޅުވާލާފައިވަނީ މަލްޓިލެޓެރަލިޒަމް އަކީ ކޮބައިކަމާއި، މަލްޓިލެޓެރަލިޒަމް ފެށިގެންއައި ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ފޮރިން ސާރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުން ހިންގާ ފޮސިމް އައުޓްރީޗް ޕްރޮގްރާމުގެ ދެވަނަ ސެޝަން ބާއްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަބްދުﷲ ޝާހިދު މި އަހަރު ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު 'ފޮރިން ސާރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ފޮސިމް)' މެދުވެރިކުރައްވާ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާއި، ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާއި ގުޅޭ ޚާއްސަ ކަންތައްތަކާއި، މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރު ވުޒާރާތަކާއި، ސްކޫލްތަކުގެ އިތުރުން ޔުނިވާރސިޓީތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފޯރު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ފޮސިމް އައުޓްރީޗް ޕްރޮގްރާމްގެ ނަމުގައި ފަށްޓަވާ ދެއްވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދެވަނަ ސެޝަން ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވާފައެވެ.

Advertisement

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާރސިޓީގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ސެޝަންގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވަނީ މަލްޓިލެޓެރަލިޒަމް އަކީ ކޮބައިކަމާއި، މަލްޓިލެޓެރަލިޒަމް ފެށިގެންއައި ގޮތާއި، މަލްޓިލެޓަރަލް ދާއިރާގައި ކުދި ޤައުމުތަކުގެ އިސް ލީޑަރެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން އިސްނަގައިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދަމުންދާ އެކިއެކި ކާމިޔާބީތަކާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. މިސެޝަންގައި މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ އަދި މަލްޓިލެޓެރަލް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑް މަރިޔަމް މިދްފާ ނައީމެވެ.

މިސެޝަންގައި ސަރުކާރު ވުޒާރާތަކުންނާއި، މަތީ ސާނަވީ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް