ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 12:40
ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަބްދުﷲ އަލީ މަނިކާއި، މުޙައްމަދު ތަސްލީމް
ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަބްދުﷲ އަލީ މަނިކާއި، މުޙައްމަދު ތަސްލީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
މެއި 6ގެ ހަމަލާ
މެއި 6ގެ ހަމަލާގެ އިތުރު އަޑުއެހުމެއް އާދިއްތަ ދުވަހު
 
އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ ހެނދުނު 9:00 ގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅޭ އަޑުއެހުމެއް އާދީއްތަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އާދީއްތަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ ހއ. މޮޅަދޫ، ބަހާރުގެ އަބްދުﷲ އަލީމަނިކު އަދި ހއ. ހޯރަފުށީ، އަލަނާސިގެ މުހައްމަދު ތަސްލީމުގެ އަޑުއެހުމެވެ. އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ ހެނދުނު 9:00 ގައެވެ.

އެންމެފަހުން މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި އޮތީ ދައުލަތުގެ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުގެފުރަތަމަހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހާޒިރުކުރީ ނަޝީދަށް ސެކިއުރިޓީ ދިނުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ފަރާތެކެވެ.

ދެންވެސް ހާޒިރުކުރީ ސެކިއުރިޓީ ދިނުމުގައި އުޅުނު އޮފިސަރެކެވެ. އެއީ ޙާދިސާ ހިނގި ދުވަހު ނަޝީދުގެ ޕަރސަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރެވެެެ.

އޭނާ ބުނީ، ޙާދިސާ ހިނގި ވަގުތު ބާރުގަޑަ އަޑެއް އިވުނު ކަމަށާއި، ނަޝީދު ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނު މަންޒަރު ފެނުނު ކަމަށެވެ.

Advertisement

ނަޝީދު އަތްމައްޗަށް ލައިގެން ވީއައިޕީ ކާރަށް އެރުވި ކަމަށާއި، އެ ކާރު ނުދުއްވުމުން، ފަހަތުގައި އޮތް ބެކަޕް ކާރަށް އެރުވިކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ބެކަޕް ވެހިކަލަށް އަރުވައިގެން އޭޑީކޭއަށް ދިއުމާމެދު ހޭދަވެފައިވާނީ ފަސް ވަރަކަށް މިނެޓުކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ލޭ ހުރިކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ހެކިވެރިޔާގެ އަތާއި ކަނދުރާއަށްވެސް އަނިޔާތަކެއްވިކަމަށް ހެކިބަސް ދެމުން އޭނާ ބުންޏެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި ގާޒީ ވިދާޅުވީ، މި ހެކިވެރިޔާއާއި އަދި އަންގާރަ ދުވަހު ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ އިތުރު ދެ ހެކިންނަކީވެސް ވަކި މިންވަރަކަށް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ޝަރީއަތުން އަމުރުކޮށްފައިވާ ހެކިން ކަމަށާއި، ވުމާއެކު ހުޅުވާލައިގެން ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދަތިތައް ހުރި ކަމަށެވެ.

ވުމާއެކު، އަޑުއެހުމުގެ ބާކީ ބައި ވަނީ ސިއްރުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް