ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 17:04
ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން، މެސީ
ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން، މެސީ
ރޮއިޓާސް
ޕީއެސްޖީ
ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަން މެސީ ނިންމައިފި
 
އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާން އޮތްއިރު، ޕީއެސްޖީން އެއްބަސްވުން އައުކުރުމަށް ބޭނުންވި

މި ސީޒަނަށްފަހު ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) ދޫކޮށްލަން އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ނިންމަައިފިއެވެ.

ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް މެސީ ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާން އޮތްއިރު، ޕީއެސްޖީން އެއްބަސްވުން އައުކުރުމަށް ބޭނުންވިއެވެ. ނަމަވެސް މެސީ ނިންމީ އެއްބަސްވުން އައުނުކޮށް، ކުލަބު ދޫކޮށްލުމަށެވެ.

Advertisement

މެސީ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލާކަން ހާމަކުރީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކްރިސްޓޮފާ ގަލްޓިއޭއެވެ. އޭނާ މިހެން ބުނީ ފްރާންސް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީން މި ހަފުތާގައި ކްލާމޮންޓާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ އެ މެޗަކީ މެސީ ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅޭނެ އެންމެ ފަހު މެޗު ކަމަށެވެ. އިތުރަށް ގަލްޓިއޭ ބުނީ ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާއަށް އިރުޝާދު ދިނުމަަކީ އޭނާއަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
13%
38%
0%
25%
0%
25%
ކޮމެންޓް