ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2023 | ބުދަ 21:27
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމާއި އެހީ ހޯދުމުގެ މައްސަލައިގައި ވާދަވެރި ޕެރަމިލިޓަރީ ފޯސްއަކާ އެކު ސޫދާނުގެ ސިފައިން ކުރަމުން ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތައް މެދުކަނޑައިލައިފި
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމާއި އެހީ ހޯދުމުގެ މައްސަލައިގައި ވާދަވެރި ޕެރަމިލިޓަރީ ފޯސްއަކާ އެކު ސޫދާނުގެ ސިފައިން ކުރަމުން ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތައް މެދުކަނޑައިލައިފި
ރޮއިޓާސް
ސޫދާން ހަމަނުޖެހުން
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ މަޝްވަރާތައް ސޫދާން އަސްކަރިއްޔާއިން މެދުކަނޑާލައިފި
 
އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުނުކުރާނަމަ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ސޫދާން އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ބުނެފައި
 
ދެ ފަރާތުންވެސް ވަނީ އެ އެއްބަސްވުންތަކާ ތަކުރާރުކޮށް ހިލާފުވެފައި

ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމާއި އެހީ ހޯދުމުގެ މައްސަލައިގައި ވާދަވެރި ޕެރަމިލިޓަރީ ފޯސްއަކާ އެކު ސޫދާނުގެ ސިފައިން ކުރަމުން ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތައް މެދުކަނޑައިލައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ސޫދާންގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތައް މެދުކަނޑާލުމުން، ހަ ހަފްތާއަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ދިގުދެމިގެން ގޮސްފައިވާ ހަމަލާބަދަލުކުރުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނައިސް، އެފްރިކާގެ ތިން ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ގައުމު އިންސާނީ ބޮޑު ކާރިސާއެއްގެ ތެރެއަށް މުޅިހެން ވެއްޓިގެން ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.

ސޫދާން އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުނުކުރާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުނުކުރާނަމަ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މެއި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ރެޕިޑް ސަޕޯޓް ފޯސަސް (އާރުއެސްއެފް) އާ އެކު ފެށި މަޝްވަރާތަކާއެކު ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އެއްބަސްވުމަކަށް އައި ނަމަވެސް، ދެ ފަރާތުންވެސް ވަނީ އެ އެއްބަސްވުންތަކާ ތަކުރާރުކޮށް ހިލާފުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް