ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2023 | ބުދަ 18:24
ޕޮލެންޑް އަދި ފްރާންސް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޕޮލެންޑް އަދި ފްރާންސް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ ކޮލިފިކޭޝަން
ޔޫރޯ ކޮލިފިކޭޝަން މެޗުތަކަށް ފްރާންސްގެ ޓީމު އެކުލަވާލައިފި
ފްރާންސް އޮތީ ދެ މެޗުން މޮޅުވެ އެއްވަނައިގަ

ކުރިޔަށް އޮތް ޔޫރޯ ކޮލިފިކޭޝަން މެޗުތަކަށް ފްރާންސް ޓީމުގެ ސްކޮޑް އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

އެމްބާޕޭ އާއި ޑެމްބެލޭއަށް ޓީމުން އިސް ދައުރެއް ދީފައިވާއިރު، އަނިޔާގެ ސަބަބުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ޓީމުގައި ނުހިމެނެއެވެ. އަދި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުރިން ޖާގަ ގެއްލުނު ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް މިފަހަރު ވަނީ ޖާގަ ލިބިފައެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް ކަޕު ފައިނަލުން ބަލިވި ފްރާންސް އިން އެކުލަވާލި ޓީމުގައި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކާންޓޭ އަދި ޕޮގްބާގެ އިތުރުން ތުރަމް ނުހިމެނެއެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން ވޯލްޑް ކަޕު ނުކުޅެވުނު ރެޑްބުލް ލައިޕްޒިގްގެ ކްރިސްޓޮފާ އެންކޫކޫއަށް މިފަހަރު ވަނީ ޓީމުން ޖާގަލިބިފައެވެ.

ޓީމު ފަރިތަކުރުންތަކަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހުއެވެ. ފްރާންސް ޓީމުން ޔޫރަޕުގެ ފައިނަލެއްގައި ކުޅޭ ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިޔަކީ ވެސްޓް ހޭމްގެ ކީޕަރު އަލްފަންސޯ އަރިއޯލާއެވެ. ފިއޮރެންޓީނާ އާ ބައްދަލުކުރާ ކޮންފަރެންސް ލީގު ފައިނަލް މެޗު އޮންނާނީ ޖޫން މަހު ހަތް ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޔޫރޯ ކޮލިފިކޭޝަންގައި މިހާތަނަށް ދެ މެޗު ކުޅެވުނު އިރު ފްރާންސް އޮތީ ދެ މެޗުންވެސް މޮޅުވެ އެއްވަނައިގައެވެ. ނެދަލަންޑްސް އާ ބައްދަލްކޮށް 4-0 ން މޮޅުވި އިރު އަޔަލެންޑް އާ ބައްދަލްކޮށް ވަނީ 1-0 ން މޮޅުވެފައެވެ. އެ ގުރޫޕުގައި ދެން އޮތީ ގިބްރޯލްޓަރ އާއި ގްރީސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް