ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2023 | ބުދަ 09:21
ރޯމާގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ: މިއީ އޭނާގެ ހަ ވަނަ ފައިނަލް
ރޯމާގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ: މިއީ އޭނާގެ ހަ ވަނަ ފައިނަލް
ގޫގުލް
ޔޫރޮޕާ ލީގު ފައިނަލް
ފައިނަލުގެ ކުރިން މޮރީނިއޯ: ތަށި ހޯދަން މޮޅީ ސެވިއްޔާ
 
މި ފައިނަލަކީ މޮރީނިއޯ ޔޫރަޕުގެ ހަ ވަނަ ތައްޓެއް ހޯދަން ނުކުންނަ ފައިނަލް

އޭނާގެ ނަޒަރުގައި ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ތަށި ހޯދުމުގެ އެޑްވާންޓޭޖް ބޮޑީ އަދި ފައިނަލް މެޗުގެ ހޮޓް ފެވަރިޓަކީ ސެވިއްޔާ ކަމަށް ރޯމާގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ މިރޭ ދަންވަރު ކުޅޭ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

Advertisement

ސެވިއްޔާ ވަނީ ޔޫރޮޕާ ލީގު ހަ ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމަކީ ވެސް އެއީ އެވެ. ނަމަވެސް ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތްތަކުގެ ފައިނަލްގައި މޮރީނިއޯ އަކީ ވެސް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކޯޗެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ޕޯޓޯ އާއި އިންޓަމިލާނުގައި ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށް މިދިޔަ އަހަރު އަލަށް ތައާރަފްކުރި ކޮންފަރެންސް ލީގު ވަނީ ރޯމާ އަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީފަ އެވެ.

އެމީހުންނަކީ ވަރަށް މި މުބާރާތުގެ ތަށި ހޯދަން ވަރަށް ފަރިތަބައެއް. އެމީހުންނަކީ މުބާރާތުގެ ފެވެރިޓުން. އެމީހުން މި މުބާރާތް ހަ ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފި. އެހެންވީމާ ތަށި ހޯދުމަކީ އެމީހުންނަށް އާ ކަމެއްވެސް ނޫން. ނަމަވެސް ރޯމާ އަށް މިއީ މުޅިން އާ ކަމެއް. މި ތަފާތު ފައިނަލް މެޗުގައި ހުންނާނެ. ހުރިހާ އެޑްވާންޓޭޖެއް އޮތީ އެމީހުންނަށް
މޮރީނިއޯ
މޮރީނިއޯ އާއި ރޯމާގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާއެކު- ގޫގުލް

މި ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވާ ބަޔަކަށް ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ ގޮތުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ. މި ދެ ޓީމަށް ބަލާއިރު ދެ ޓީމު ވެސް އޮތީ އަމިއްލަ ލީގުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ކަޓާ ހިސާބުގަ އެވެ. ސެވިއްޔާ ސްޕެނިޝް ލީގު ނިންމަން ބާކީ އެއް މެޗަށްވީއިރު އޮތީ ތާވަލުގެ 11 ވަނާގަ އެވެ. އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޯމާ އޮތީ 6 ވަނާގަ އެވެ. މިހެންވެ ލީގުގެ ފަހު މެޗުން މޮޅުވެގެން އެމީހުންނަށް އަންނަ ސީޒަނުގެ ޔޫރޮޕާ ލީގުން ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

މޮރީނިއޯ ބުނީ ވެސް ރޯމާ އަށް ޕްރެޝަރެއް ކަމަށެވެ.

އަހަރުމެންނަކީ ކާމިޔާބު ހޯދަން ބޭނުންވާ ބައެއް. ފައިނަލް މެޗެއްގައި ދޫދުނިމެއް ނޯންނާނެ. ތަށި ހޯދަން އަހަރުމެންގެ ޓީމު އޮތީ ތައްޔާރަށް. އެކަމަކު ސެވިއްޔާ އަކީ މޮޅު ޓީމެއް. އެ ޓީމުގެ ކޯޗާއި އަހަރެންގެ އުމުރާ މާބޮޑު ތަފާތެއްނެތް. ދެ ޓީމުގެ ކޯޗުން ވެސް މިއުޅެނީ 60ގެ އަހަރުތަކުގައި
މޮރީނިއޯ
Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް