ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2023 | އަންގާރަ 12:40
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
އާރޓް އެންޑް ކްރާފްޓް ވޯކްޝޮޕް
ފަންނުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުން ތަމްރީންކުރުމަށް އާރޓް އެންޑް ކްރާފްޓް ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވަނީ
ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެއްވެސް ފީއެއް ނުނަގާނެ
ވޯކްޝޮޕްގައި ބޭނުންކުރާނެ ސާމާނު ބައިވެރިންނަށް ދޫކޮށްދޭނެ

ފަންނުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުން ތަމްރީންކުރުމަށް ބާއްވާ އާރޓް އެންޑް ކްރާފްޓް ވޯކްޝޮޕްގެ ކުލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

ކައުންސިލުން ވަނީ ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ބައިވެރިން ލިބޭ ވަރަކުން އެކި ކުލާސްތަކަށް ބަހާލައިގެން މުޅި އަހަރުތެރޭގައިވެސް ކުލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ކުލާހެއްގެ ބައިވެރިންނަށްވެސް ވޯކްޝޮޕް ހިންގާނީ 1 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށްކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

Advertisement

ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ، އުމުރުން 18 އަހަރުންމަތީގެ ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލަށް މެއިލް ކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

މި ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެއްވެސް ފީއެއް ނުނަގާނެއެވެ. އަދި 3 ދަންފަޅިއަކަށް ވޯކްޝޮޕް ކުރިއަށްދާއިރު، ބޭނުން ދަންފަޅިއެއްގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ވޯކްޝޮޕްގައި ބޭނުންކުރާނެ ސާމާނު ކައުންސިލުން ބައިވެރިންނަށް ދޫކޮށްދޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް