ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 22:21
ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް އިތުރުވެފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި، އެގައުމުގެ ހަމަލާތައް ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރީ ފެސިލިޓީތަކަށް އަމާޒުކޮށްފި
ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް އިތުރުވެފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި، އެގައުމުގެ ހަމަލާތައް ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރީ ފެސިލިޓީތަކަށް އަމާޒުކޮށްފި
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާގެ ހަމަލާތައް ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރީ ފެސިލިޓީތަކަށް
 
މިމަހު އެކަނިވެސް މިފަދަ 16 ހަމަލާއެއް މިވަނީ ދީފައި
 
އެގައުމުގެ އުމްރާނީ ބިނާތަކަށާއި އާންމުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތްތަކަށްވެސް ރަޝިއާގެ ހަމަލާތައް އަމާޒުވަމުންދާ ކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ބުނޭ

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް އިތުރުވެފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި، އެގައުމުގެ ހަމަލާތައް ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރީ ފެސިލިޓީތަކަށް އަމާޒުކޮށްފިއެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ސިލްސިލާކޮށް ދެމުން އަންނަ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ވަރުގަދަ ކުރަމުންދާއިރު، މިމަހު އެކަނިވެސް މިފަދަ 16 ހަމަލާއެއް މިވަނީ ދީފައެވެ. މިއިން ކޮންމެ ހަމަލާއެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޮން އަދި ޑްރޯންގެ ހަމަލާތައް ހިމެނެއެވެ.

ޔޫކްރެއިނުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މިފަހުން ރަޝިއާއިން ދެމުންދާ ހަމަލާތައް މިވަނީ އެގައުމުގެ އަސްކަރީ އަދި ސިނާއި ބިނާތަކަށް އަމާޒުކުރަން ފަށައިފައެވެ. އަދި އެގައުމުގެ އުމްރާނީ ބިނާތަކަށާއި އާންމުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތްތަކަށްވެސް ރަޝިއާގެ ހަމަލާތައް އަމާޒުވަމުންދާ ކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ބުނެއެވެ.

މިފަހުން ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން، ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދިން އެންމެ ބޮޑު ޑްރޯން ހަމަލާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނާ ހަމަލާ، ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިއެވް އެއް ދީފައެވެ.

މިހަމާލާތައް ދީފައި ވަނީ މެއި 28 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ޔޫކްރޭންގެ ވައިގެ ސިފައިންނާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން ރަޝިއާއިން ކިއެވްއަށް ފޮނުވާލި 54 ޑްރޯންހަމަލާގެ ތެރެއިން 52 ޑްރޯން ވަނީ ވައްޓާލާފައެވެ.

މިއީ މިއަހަރުގެ މެއި މަހު ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަމާޒުކުރި މިފަދަ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކެވެ. އަދި މިއީ މިމަހުގެ ތެރޭގައި ޔޫކްރެއިނަށް އަމާޒުވެގެންދިޔަ މިފަދަ 14 ވަނަ ހަމަލާއެވެ.

ރަޝިއާގެ މިވަރުގަދަ ހަމަލާތައް ކިއެވްއަށް އަމާޒުވެގެންގޮސްފައި މިވަނީ މީގެ 1،541 އަހަރު ކުރިން ކިއެވް ރަސްމީކޮށް އުފެދުނު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޔޫކްރެއިނުން އަބަދުވެސް ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ މެއި މަހުގެ އެންމެ ފަހު ހުކުރު ދުވަހާ ދިމާކޮށެވެ.

ޔޫކްރޭންގެ ވައިގެ ސިފައިން ބުނާގޮތުން ޔޫކްރޭންގެ މެދުތެރޭގެ ސަރަހައްދުތަކާއި، ޚާއްސަކޮށް ކިއެވް ސަރަހައްދުގައި ހުރި އަސްކަރީ އަދި މުހިންމު އުމްރާނީ ބިނާތަކާއި ފެސިލިޓީތަކަށް ރަޝިޔާއިން ވަނީ ހަމަލާތައް އަމާޒުކޮށްފައެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި ފެށި ހަނގުރާމައަށް 15 މަސް ދުވަސްވެގެން ދިޔައިރު، ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަނީ ވަރުގަދަ ކޮށްފައެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިނުން ބަދަލުގައި ރައްދު ހަމަލާތައް ދޭންވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
67%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް