ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 13:30
އަބްދުﷲ އަލީ މަނިކާއި، މުޙައްމަދު ތަސްލީމް
އަބްދުﷲ އަލީ މަނިކާއި، މުޙައްމަދު ތަސްލީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ތަސްލީމާއި އަލިމަނިކަށް ކުރާ ދައުވާ
ދިފާއީ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގަން ތަސްލީމާއި އަލިމަނިކުވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ
 
ގާޒީ އަލީ އާދަމް ވަނީ މި މައްސަލައިގެ ހެކިބަސް ނެގުން ނިމުނީކަން އިއުލާނު ކުރައްވާފައި
 
ދެން އޮންނާނީ މި މައްސަލައިގެ ހެއްކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވުން

ޓެރަރިޒަމާއި ގުޅޭ ދައުވާތަކެއް އުފުލާފައިވާ ހއ. މޮޅަދޫ، ބަހާރުގެ، ޢަބްދުﷲ ޢަލީމަނިކާއި ހއ.ހޯރަފުށި، އަލަނާސިގެ، މުޙައްމަދު ތަސްލީމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް ހޯމަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި ތާވަލު ކުރެވިފައި އޮތީ ދައުވާލިބޭ އަބްދުﷲ އަލީމަނިކުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ ދިފާއީ ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުމެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެ ހެކިވެރިޔާއާއި، ދިފާއުން ހުށައަޅާފައިވާ އެހެން ހެކިންގެ ހެކިބަސްވެސް މިހާރު ނަގަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް މި އަޑުއެހުމުގައި އޭނާގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ތަސްލީމުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ ދިފާއީ ހެކިންގެ ހެކިބަސްވެސް މިހާރު ނަގަން ބޭނުންނުވާކަމަށް ދިފާއީ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވުމާއެކު، މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ވަނީ އެ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނުނެންގެވުމަށް ނިންމަވާފައެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލައިގައި މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުގެ ވަކީލުންވެސް ވަނީ ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ތެރެއިން މިހާރު ހެކިބަސް ނުނެގި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަސް ނަގަން ދައުލަތުން އިތުރަށް ބޭނުންނުވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެއީ މި މައްސަލައިގައި ހުށައެޅިފައިވާ ސިއްރު ހެކިން ތަކެކެވެ.

ދައުލަތުން ވަނީ މި މައްސަލައިގައި އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކާއި ގުޅިގެން ކާފީ ހެކިބަސް ލިބިފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

ވުމާއެކު، ގާޒީ އަލީ އާދަމް ވަނީ މި މައްސަލައިގެ ހެކިބަސް ނެގުން ނިމުނީކަން އިއުލާނު ކުރައްވާފައެވެ. ދެން އޮންނާނީ މި މައްސަލައިގެ ހެއްކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވުމުގެ އަޑުއެހުމެވެ.

މި މައްސަލައިގައި 6 ނޮވެމްބަރު 2022 ގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމެއްގައި ދައުލަތުގެ ސިއްރު ހެއްކަކު ވަނީ އޭނާގެ ނަން ހާމަކޮށް، މައްސަލައާ ގުޅޭ ވާހަކަތަކެއް ދައްކާފައެވެ.

އަޑުބަދަލުކޮށްގެން ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް އެ ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިބަސް ނަގަން ފެށުމާ އެކު، ހެކިވެރިޔާ ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް އޭނާގެ ނަން ބުނެ، ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދިނުމަށް އޭނާ އަށް މަޖުބޫރު ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ހެކިބަސް ދިނުމަށް މަޖުބޫރުކޮށް އޭނާ އަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތު އޭނާ ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް