ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 10:48
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ސަންޗޯ
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ސަންޗޯ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ފުލަމް ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ތިން ވަނައިގައި ނިންމާލައިފި
 
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑު ވަނީ މި ސީޒަނުގައި އެފްއޭ ކަޕުގެ ފައިނަލަށްވެސް ދަތުރުކޮށްފަ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ އެންމެ ފަހު މެޗުގައި ފުލަމް ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ތާވަލުގެ ތިން ވަނައިގައި ސީޒަން ނިންމާލައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު މެންޗެސްޓާގެ އޯލްޑް ޓްރޮފޯޑްގައި ކުޅުނު މެޗު ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގެ ކުރީކޮޅު ފުލަމް އިން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މެޗުގެ 19 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ލަނޑު ފުލަމްއަށް ޖަހާދިނީ ކެނީ ޓެޓޭއެވެ. އޭގެ ހަ މިނެޓުފަހުން ފުލަމް އަށް ވަނީ ޕެނަލްޓީއެއް ލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް ފުލަމްގެ އެލެކްޒާންޑާ މިޓްރޮވިޗު ފޮނުވާލި ޕެނެލްޓީ، ޔުނައިޓެޑުގެ ޑޭވިޑް ޑެހެއާ ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން ހަ މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ޔުނައިޓެޑަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ޖޭޑަން ސަންޗޯއެވެ. އަދި ޔުނައިޓެޑު މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު މެޗުގެ 55 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަހާފައިވަނީ ބްރޫނޯ ފެނާންޑެޒްއެވެ.

Advertisement

ޔުނައިޓެޑުން ލީގު ނިންމާލީ 75 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައެވެ. މެޗުން ބަލިވި ފުލަމް އޮތީ ތާވަލުގެ 10 ވަނައިގައެވެ. އެއީ މި ސީޒަނުގައި ޕްރިމިއަރ ލީގާ ގުޅުނު ފުލަމްއަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެކެވެ.

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑު ވަނީ މި ސީޒަނުގައި އެފްއޭ ކަޕުގެ ފައިނަލަށްވެސް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. ސިޓީ އާ ބައްދަލުކުރާ މި މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް