ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 07:44
ޕާޓީ އުވާލަން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އެމްއާރުއެމުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ޕާޓީ އުވާލަން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އެމްއާރުއެމުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްއާރުއެމް އުވާލާ މައްސަލަ
ސިވިލް ކޯޓުގެ އަމުރާއެކު ޕާޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެމްއާރުއެމުން ގޮވާލައިފި
 
އެމްއާރުއެމް އިން އެދިގެން ސިވިލް ކޯޓުން މި އަމުރު ނެރުނީ އީސީގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި
 
ޕާޓީން ކުރަމުންގެންދާ އިސްލާހީ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށް ތަފާތު ފަރާތްތަކުން މެދުކެނޑުމެއްނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް އެމްއާރްއެމް އިން ތުހުމަތުކުރޭ

ޕާޓީ އުވާނުލުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރާއެކު ޕާޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެމްއާރުއެމުން މެންބަރުންނަށް ގޮވާލައިފިއެވެ.

އެމްއާރުއެމުން ބުނީ އެ ޕާޓީ އުވާލަން ނިންމާ މިމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނެރުނު ޢަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ޕާޓީން ކުރަމުންގެންދާ އިސްލާހީ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށް ތަފާތު ފަރާތްތަކުން މެދުކެނޑުމެއްނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި ނަމަވެސް، ޕާޓީން އަބަދުވެސް ޔަޤީން ކުރާކަމަކީ މި މައްސަލައިގައި ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމު ކުރެވޭނެކަން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

އެހެންކަމުން، އެމްއާރްއެމްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހުރިހާ ގޮފިތަކާއި، ކޮމިޓީތަކާއި އަދި އެންމެހާ މެންބަރުންނަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ވެސް އެންމެހާ މެންބަރުން، ސާބިތުކަމާއެކީ ދެމިތިބުމަށް ވެސް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެމްއާރުއެމް އުވާލަން ނިންމި މައްސަލައިގައި ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައިވަނީ ޝަރީއަތުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން އެމްއާރްއެމް އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށެވެ.

އެމްއާރުއެމް އިން އެދިގެން ސިވިލް ކޯޓުން މި އަމުރު ނެރުނީ އީސީގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 11:03
މުބުރިކް
ރައްޔިތުން ޓެކެސް ފައިސާ ދީގެން ހިންގާ ވަރުގެ ޕާޓީއެއް އަދި މިފަސްގަނޑަކު ނެތް ސިޔާސީ ޕާޓީ އަށް ދައުލަތުން ކުރާ ހޭދަ ހުއްޓާން އެބަޖޭހޭ