ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 07:27
ސިޓީ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބްރެންޓްފޯޑްގެ ޕިނޮކް
ސިޓީ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބްރެންޓްފޯޑްގެ ޕިނޮކް
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
25 މެޗަށްފަހު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބަލި
 
ލީގު ޗެމްޕިއަން ބަލިވީ ލީގުގެ ފަހު މެޗުން

އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ 25 މެޗަށްފަހު ބަލިވެއްޖެއެވެ.

މި ސީޒަންގެ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާ, ތަށި ވެސް އުފުލާލާފައިވާ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބަލިވީ ލީގުގައި ކުޅުނު ފަހު މެޗުގައި ބްރެންޓްފޯޑް އަތުންނެވެ. މެޗުން ބްރެންޓްފޯޑް މޮޅުވީ 1-0 ނެވެ. މުހިއްމު ކުޅުންތެރިން ނުހިމަނާ ގިނަ ބަދަލުތަކަކާއެކު ނުކުތް ސިޓީ ކޮޅަށް ބްރެންޓްފޯޑުން ލަނޑު ޖެހީ މެޗު ނިމެން ފަސް މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮށެވެ. ލަނޑު ޖެހީ ޕިނޮކްއެވެ. ސިޓީ ބަލިވިއިރު ސީޒަންގައި އެޓީމަށް އަދި ދެ ފައިނަލް އެބައޮތެވެ. އޭގެތެރޭގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވާ ތަށި ހޯދަން އޮތް ރަނުގެ ފުރުޞަތު ހިމެނެއެވެ. އެއީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލެވެ. އޭގެއިތުރުން އެފްއޭކަޕް ފައިނަލްގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ ވެސް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއެވެ.

Advertisement

މެޗުން މޮޅުވެ ބްރެންޓްފޯޑުން އުއްމީދުކުރީ ޔޫރޮޕްގެ މުބާރާތަކުން ޖާގަ ލިބޭނެކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެކަން ވާންއޮތީ އެސްޓަންވިލާއާއި ޓޮޓެންހަމް އިން ޕޮއިންޓު ގެއްލުވާލައިގެންނެވެ. އެއް ވަގުތެއްގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުން އެސްޓަން ވިލާއާއި ޓޮޓެންހަމް ވެސް މޮޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ހަތްވަނަ ޖާގަ ލިބުނީ އެސްޓަން ވިލާއަށެވެ. ބްރެންޓްފޯޑް ލީގު ނިންމާލީ ޓޮޓެންހަމްގެ ފަހަތުން ނުވަވަނާގައެވެ. ފަސްވަނަ ހޯދީ ލިވަޕޫލް އަދި ހަވަނާގައި ނިންމީ ބްރައިޓަންއެވެ. ނަތީޖާތަކާއެކު ކްލަބްގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރަޕިއަން ކްލަބް މުބާރާތެއްގައި ކުޅުމުގެ އުއްމީދު ބްރެންޓްފޯޑަށް ގެއްލުނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް