ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 22:20
ޑރ. އިބްރާހީމް އިޔާޒު
ޑރ. އިބްރާހީމް އިޔާޒު
ރާއްޖެއެމްވީ
އެކްސިޑެންޓު
އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވާ މީހާއަށް އާންމުން އެހީވާން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އިތުރު އަނިޔާތައް ލިބޭ
 
އެންމެ ފުރަތަމަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވީ އެމްބިއުލާންސަކަށް ގުޅައި ސިއްހީ އެހީ ދިނުމަށް

އެކްސިޑެންޓުތަކުގައި އަނިޔާވާ މީހާއަށް އާންމުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ފަހަރު އެމީހާއަށް އިތުރު އަނިޔާތަކެއް ލިބިގެންދާކަމަށް، ޑރ. އިބްރާހީމް އިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޑރ. އިޔާޒު ވިދާޅުވީ، އެކްސިޑެންޓުތަކުގައި އަނިޔާވާ މީހުންނަށް ކައިރީގައި ތިބޭ މީހުން އެހީވުމަކީ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އަބަދުވެސް ފާހަގަވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިގޮތަށް އަނިޔާވާ މީހާއަށް އެހީވާން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެމީހާއަށް އިތުރު އަނިޔާތަކެއް ލިބޭތަން އަންނަކަމަށް ޑރ. އިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިގޮތުން ހެލްމެޓު އަޅައިގެން ދުއްވަމުންދިޔަ މީހެއްގެ ބޮލަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކޮށްދިންނަމަވެސް، އެކްސިޑެންޓުވާ ހާލަތުގައި އެމީހާގެ ގައިގެ އެހެން ގުނަވަންތަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ޑރ. އިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފަދަ އަނިޔާއެއް ލިބިފަ އޮއްވާ އޭނަ ނަގައިގެން ގެންދިއުމަކީ އިތުރު އަނިޔާތަކެއް ލިބިދާނެ ކަމެއް.
ޑރ. އިބްރާހީމް އިޔާޒު

ޑރ. އިޔާޒު ވިދާޅުވީ މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އަބަދުވެސް ބާރުއަޅުއްވަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ އެމްބިއުލާންސަކަށް ގުޅައި އެމީހާއަށް ދޭންޖެހޭ ސިއްހީ ފަރުވާ ދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އެކްސިޑެންޓުތައް ހިނގާފައިވާއިރު އެކްސިޑެންޓުތަކުގައި އެކި ވަރުވަރުގެ އަނިޔާވެސް ލިބިފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
20%
0%
20%
20%
0%
40%
ކޮމެންޓް