ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 18:46
އިންޑިޔާގެ އައު މަޖިލީސްކުރާ ގެ
އިންޑިޔާގެ އައު މަޖިލީސްކުރާ ގެ
އޭ.އެން.އައި
އިންޑިޔާގެ މަޖިލީސްކުރާ އައު އިމާރާތް
އިންޑިޔާގައި މަޖިލީސްކުރާ އައު އިމާރާތެއް ހުޅުވައިފި
 
އައު އިމާރާތެއް ހުޅުވިނަމަވެސް ބައު އިމާރާތްވެސް އަދި އެކި ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާނެ

އިންޑިޔާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައު އިމާރާތެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އިހުތިޖާޖްތަކާއި ބޯއިކޮޓްތަކާއެކު, އާދީއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު އިމާރާތް ހުޅުވާދެއްވާފައިވަނީ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއެވެ. ރަސްމިއްޔާތު ކުރިޔަށްދިއައިރު, ދެކޮޅުހެދުމާއި އިހުތިޖާޖުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ފަރާތްތައް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. މީގެތެރޭގައި އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ބައެއް އިސް މެމްބަރުންނާއި ބައެއް އަންހެން ރެސްލަރުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

އިންޑިޔާގައި އަލަށް ހުޅުވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްކުރާ ގެއަކީ އިނގިރޭސީންގެ ދަށުގައި އެގައުމު އޮތްއިރު އަޅާފައިވާ މަޖިލީސް އިމާރާތް ބާވެ، ވަސީލަތުގެގެ ގޮތުންވެސް ޒަމާނީ ކަންކަން ތައާރަފްކުރުމަށްޓަކައި އެޅި އައު އިމާރާތެކެވެ.

އައު މަޖިލީސްކުރާގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފަށާފައިވަނީ ހެދުނު ހަތެއްޖެހިއިރުއެވެ. އިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވަނީ ޚާއްސަ ޕްލާކެއް ކަޝްފުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެއަށްފަހު މެމްބަރުންނާ މުޚާތަބުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައި ވެއެވެ. މޯދީގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މިއަދު ހުޅުވިގެން މިދިޔައީ ހަމައެކަނި އިމާރާތެއް ނޫންކަމަށާއި، އެއީ އިންޑިޔާގެ 1.4 ބިލިއަން މީހުންގެ އުންމީދުތަކާއި ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް މަގު ކޮށައިދޭ މަރުކަޒު ކަމުގައެވެ. އަދި އެއީ އިންޑިޔާ ރައްޔިތުންގެ ވަރުގަދަ އަޒުމް ދުނިޔެއަށް ހާމަކޮށްދޭނެ ބިނާއެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީކަމަށްވާ ކޮންގްރެސްޕާޓީގެ ލީޑަރު ރާހުލް ގާންދީ ވަނީ މޯދީ މިރަސްމިއްޔާތު ބޭނުންކުރެއްވީ "ކޮރޮނޭޝަން ސެރެމަނީ" ނުވަތަ ތަޚުތަށް ވެޑުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ގޮތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްވީޓްކުރައްވާފައެވެ.

މިދިޔަ ހަފުތާގައި (ކޮންގްރެސް ހިމެނޭ ގޮތުން) 19 ޕާޓީއަކުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ އައު އިމާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޯއިކޮޓް ކުރާނެކަން އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އެފަރާތްތަކުން ބޭނުންވަނީ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ރައީސް މުރްމޫ އިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށެވެ. އަދި ހުޅުވަން ނިންމި ތާރީޚާމެދުވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިތްހަމަނުޖެހެއެވެ.

އޮލިމްޕިކް މެޑަލިސްޓުން ހިމެނޭގޮތުން އިންޑިޔާގެ އެންމެ މޮޅު ރެސްލަރުން ދަނީ، ރެސްލިންގ ފެޑަރޭޝަންގެ ރައީސް ބްރިޖްބޫޝަން ސިންގަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތުކޮށް، އޭނާމަގާމުން ވަކިކުރުމަށްގޮވާލައި މުޒާހަރާތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ސިންގަކީ ބީޖޭޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ނުފޫޒުގަދަ، މަޖިލީސް މެމްބަރަކަށް ވާއިރު، އޭނާއާ ދެކޮޅަށް, މިއަދުގެ ރަސްމިއްޔާތާ ދިމާކޮށްވެސް ރެސްލަރުން އަޑުއުފުލާފައިވެއެވެ.

އިންޑިޔާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްކުރާ އައު އިމާރާތެއް ހުޅުވިނަމަވެސް ބައު އިމާރާތްވެސް އަދި އެކި ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް