ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 19:58
ކިއެވް އުފެދުނު އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް، ރަޝިއާއިން މިހާތަނަށް ދިން އެންމެ ބޮޑު ޑްރޯން ހަމަލާ އެސިޓީއަށް އަމާޒުކޮށްފި
ކިއެވް އުފެދުނު އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް، ރަޝިއާއިން މިހާތަނަށް ދިން އެންމެ ބޮޑު ޑްރޯން ހަމަލާ އެސިޓީއަށް އަމާޒުކޮށްފި
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ކިއެވް އުފެދުނު ތާރީޚާ ދިމާކޮށް، ރަޝިއާއިން މިހާތަނަށް ދިން އެންމެ ބޮޑު ޑްރޯން ހަމަލާ އެސިޓީއަށް އަމާޒުކޮށްފި
 
ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ރަޝިއާއިން ކިއެވްއަށް ފޮނުވާލި 54 ޑްރޯންގެ ތެރެއިން 52 ޑްރޯން ވައްޓާލައިފައި
 
މިއީ މިއަހަރުގެ މެއި މަހު ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަމާޒުކުރި މިފަދަ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާ
 
މިއީ މިމަހުގެ ތެރޭގައި ޔޫކްރެއިނަށް އަމާޒުވެގެންދިޔަ މިފަދަ 14 ވަނަ ހަމަލާ

ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން، ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދިން ދިން އެންމެ ބޮޑު ޑްރޯން ހަމަލާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނާ ހަމަލާ، ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިއެވް އެއް ދީފިއެވެ.

މިހަމާލާތައް ދީފައި ވަނީ މެއި 28 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ޔޫކްރޭންގެ ވައިގެ ސިފައިންނާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން ރަޝިއާއިން ކިއެވްއަށް ފޮނުވާލި 54 ޑްރޯންހަމަލާގެ ތެރެއިން 52 ޑްރޯން ވައްޓާލައިފައެވެ.

މިއީ މިއަހަރުގެ މެއި މަހު ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަމާޒުކުރި މިފަދަ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކެވެ. އަދި މިއީ މިމަހުގެ ތެރޭގައި ޔޫކްރެއިނަށް އަމާޒުވެގެންދިޔަ މިފަދަ 14 ވަނަ ހަމަލާއެވެ.

ރަޝިއާގެ މިވަރުގަދަ ހަމަލާތައް ކިއެވްއަށް އަމާޒުވެގެންގޮސްފައި މިވަނީ މީގެ 1،541 އަހަރު ކުރިން ކިއެވް ރަސްމީކޮށް އުފެދުނު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޔޫކްރެއިނުން އަބަދުވެސް ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ މެއި މަހުގެ އެންމެ ފަހު ހުކުރު ދުވަހާ ދިމާކޮށެވެ.

ޔޫކްރޭންގެ ވައިގެ ސިފައިން ބުނާގޮތުން ޔޫކްރޭންގެ މެދުތެރޭގެ ސަރަހައްދުތަކާއި، ޚާއްސަކޮށް ކިއެވް ސަރަހައްދުގައި ހުރި އަސްކަރީ އަދި މުހިންމު އުމްރާނީ ބިނާތަކާއި ފެސިލިޓީތަކަށް ރަޝިޔާއިން ވަނީ ހަމަލާތައް އަމާޒުކޮށްފައެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި ފެށި ހަނގުރާމައަށް 15 މަސް ދުވަސްވެގެން ދިޔައިރު، ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަނީ ވަރުގަދަ ކޮށްފައެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިނުން ބަދަލުގައި ކައުންޓަރ އޮފެންސިވް ހަމަލާތައް ދޭންވެސް ވަނީ ފަށައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް