ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 16:26
ވެލިދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދު
ވެލިދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދު
އެމްޓީސީސީ
ވެލިދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރުން
ވެލިދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިމިއްޖެ
 
މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 1.5 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ ބިން ހިއްކާފައިވޭ
 
މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 18.39 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް

ނ. ވެލިދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށް، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން އެމްޓީސީސީއާ މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 18.39 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

2700 މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ވެލިދޫގެ ގިނަ ރައްޔިތުން މަސައްކަތްކުރަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައެވެ. މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް މަދުބަޔަކު މަސައްކަތްކުރެއެވެ. ދޯނި އެހެލާ ވަކި ސަރަހައްދެއް ނެތުމުގެ ދަތިކަން ވެލިދޫ ރައްޔިތުން ދަނީ ޒަމާނުއްސުރެ ތަހައްމަލުކުރަމުންނެވެ. މި ރަށަކީ ސަފާރީތައް ގިނަ އަދަދަކަށް އެހެލާ ރަށަކަށް ވާތީ، ރައްޔިތުން އުފުލަންޖެހޭ ދަތިކަން ވަނީ އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުވެފައެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި މި ދަތިކަން ހައްލުކޮށް، ޒަމާނީ ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދެއް މި ރަށުގައި ވަނީ ގާއިމްކޮށްދީފައެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ ވެލިދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއާއެކު، ވެލިދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދޯނި އެހެލުމުގައާއި ސަފާރީ އެހެލުމުގައި އެތަކެއް ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބޭނޭކަމަށެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 1.5 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ ބިން ހިއްކުމާއ،ި ހިއްކި ސަރަހައްދުގެ 138,247 އަކަމީޓަރުގެ ބިންގަނޑު އެއްވަރުކުރުމާއ،ި 214 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއ،ި 100 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ބޭރުތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ 42 އަހަރުތެރޭ އެމްޓީސީސީން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ނިންމާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް