ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 17:32
ވެލެންސިއާ މެޗުގެ ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއިން ވިނީޝިއަސް
ވެލެންސިއާ މެޗުގެ ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއިން ވިނީޝިއަސް
ރޮއިޓާސް
ވިނީޝިއަސްއަށް ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން
ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި ވެލެންސިއާ އިން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ލުޔެއް ދީފި
 
45،000 ޔޫރޯ ގެ ޖޫރިމަނާ 18،000 ޔޫރޯ އަށް ކުޑަކުރެވިފަ
 
މާރިއޯ ކެމްޕެސް ސްޓޭންޑް ބަންދުކުރުން ވަނީ 3 ދުވަހަށް މަދުކޮށްފަ

ރެއާލް މެޑްރިޑާ ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ވިނީޝިއަސްއަށް ނަސްލީ ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލައިގައި ވެލެންސިއާއަށް އެޅި ފިޔަވަޅު ތަކަށް ލުޔެއް ދީފިއެވެ.

ވެލެންސިއާ އާ ދޭތެރޭ އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުޔެއް ދޭން ސްޕެނިޝް ފުޓުބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުން ނިންމީ، އެ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް ވެލެންސިއާ އިން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުންނެވެ. އެގޮތުން، 45،000 ޔޫރޯ އިން ކުރި ޖޫރިމަނާ 18،000 ޔޫރޯ އަށް ވަނީ ކުޑަކޮށްފައެވެ. އަދި ވިނީޝިއަސް އަށް ފުރައްސާރަކުރި ސަޕޯޓަރުން ތިބި ސްޓޭންޑް ކަމަށްވާ މާރިއޯ ކެމްޕެސް ސްޓޭންޑް ފަސް މެޗަށް ބަންދުކުރުމަށް ނިންމާފަ އޮތް އޮތުން ވަނީ ތިން މެޗަށް މަދުކޮށްފައެވެ.

ވެލެންސިއާ އާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އެޅިއިރު، ސްޕެނިޝް ލީގާއި، ސްޕެނިޝް ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް އަދި ސްޕެނިޝް އެފްއޭ ހިމެނޭހެން އެކުލަވާލާފައިވާ މުބާރާތުގެ ކޮމިޓީއިން ވަނީ ވިނީޝިއަސް އަށް ދެއްކި ރަތް ކާޑު މާފުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ވިނީޝިއަސް އަށް ނަސްލީ ފުރައްސާރަ ކުރިފަހުން، ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އަޑު އުފުލާ، އެކަންތައް ކުށްވެރިކުރަމުންނެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ރެއާލް ވެޔޮޑޮލިޑް އާއި ބާސެލޯނާ، އަދި ސެލްޓާ ވީގޯ އާއި ޖިރޯނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ކުރިން ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން މެޗުގެ އޮފިޝަލުން ތިބީ "ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން، ފުޓްބޯޅައިން ބޭރަށް" ލިޔެފައިވާ ބެނާތަކުގެ ފަހަތުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް