ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 07:24
ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށްވާ ޕެލޭ
ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށްވާ ޕެލޭ
ފީފާ
ޕެލޭ
ޕެލޭއަށް ހާއްސަ ދަނޑެއް ބާއްވައިދިނުމަށް ފީފާއިން އެދިއްޖެ
 
ތިން ފަހަރު ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށްވާ ޕެލޭ މަރުވީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު

ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އެއްބަސްވާ ބްރެޒިލްގެ ޕްލޭގެ ޝަރަފުގައި، ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ގައުމެއްގައިވެސް އޭނާގެ ނަން ދީފައިވާ ދަނޑެއް ބޭއްވުމަށް ފީފާއިން ގޮވާލައިފިއެވެ.

އުމުރުން 82 އަހަރުގައި މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު 29ގައި ޕްލޭ މަރުވުމާގުޅިގެން ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ މިކަމަށް އެދުނީ، މިދިޔަ މަހު ރުވާންޑާގެ ކިގަލީގައި ބޭއްވި ފީފާގެ 73 ވަނަ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައެވެ.

Advertisement

އޭގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ރުވާންޑާގައި ޕެލޭއަށް ހާއްސަކުރި ކިގަލި ޕެލޭ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހުޅުއްވައިދެއްވައި، ހާއްސަ މެޗެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންދަވާފައެވެ.

ފުޓްބޯޅައަކީ ޕެލޭ، ޕެލޭއަކީ މުޅި ދުނިޔެ، ޕެލޭ އަހަރުމެންނާ ވަކިވީ މާ އަވަހަށް. އެކަމަކު ހިތްތަކުގައި ޕެލޭ އުޅޭ. ފުޓްބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވިސްނުމުގައި ޕެލޭ އުޅޭނެ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ފިރިހެން އަދި އަންހެން ކުދިން، ޕްލޭއަކީ ކާކުކަން ދެނެގަތުމަކީވެސް މުހިންމު ކަމެއް. މި ދަނޑު ޕެލޭއަށް ހާއްސަކުރުމުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ރީތި ފުރިހަމަ ދަނޑަށް ޕެލޭގެ ނަން ކިއުމުން މަރުހަބާ ކިޔަން.
އިންފަންޓީނޯ
ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ޕެލޭ: އޭނާ ވަނީ ވޯލްޑްކަޕް ތިން ފަހަރު ބްރެޒިލަށް ހޯދައިދީފައި - ފީފާ

ފީފާގެ 211 މެމްބަރު ގައުމުގެ ތެރެއިން، އުތުރު ކޮރެޔާއާއި ލަންކާފަދަ މަދު ގައުމުތަކެއް ފިޔަވައި، ބޭއްވި ކޮންގްރެސްގެ ތެރޭގައި އިންފަންޓީނޯ ވަނީ ކޮންމެ ގައުމެއްގައިވެސް ކޮންމެވެސް އެއް ސްޓޭޑިއަމަކަށް ޕެލޭގެ ނަން ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޕެލޭ ސްޓޭޑިއަމް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އދ. މަހިބަދޫގައި ސަރުކާރުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓާފް ދަނޑެވެ. މިކަން ފާހަގަކުރުމަށް މަހިބަދޫ ޓީމާއި ގައުމީ ޓީމު މިއަދު ހަވީރު އެރަށުގައި ޕެލޭ ސްޓޭޑިއަމުގައި މެޗެއްވެސް ކުޅޭނެކަމަށް މަހިބަދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

ބްރެޒިލަށް ތިން ފަހަރެއްގެ މަތީން ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ޕެލޭ ލއަކީ މި ކާމިޔާބީ ހޯދި ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އަދި ފީފާއިން ހޮވި މިދިޔަ ގަރުނުގެ އެންމެ މޮޅު ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެއް ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
27 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 21:32
ހީވޭ
ހުޅަނގުގެ އަވައިގައި ޖެހި މިގޮތައް އެތައް ކަމެއް ކުރަން ޖެހިދާނެ. ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ ނަމުން ނަން ދެވިފައި ހުރި ތަންތަނެއް ނޫން ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަންތަނަކީ.