ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2023 | ހުކުރު 12:04
އެރިކް ޑަޔާ އާއި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ
އެރިކް ޑަޔާ އާއި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ހޯސޭ މޮރީނިއޯ
ކޯޗުކަން ކޮށްދިން ޓީމުތަކުން ލޯބި ނުވަނީ ހަމައެކަނި ޓޮޓެންހަމް ދެކެ: މޮރީނިއޯ
 
މޮރީނިއޯ އަށް ތަށްޓެއް ނުހޯދެނީ ހަމައެކަނި ޓޮޓެންހަމް އާއެކު

ރޯމާ ގެ ކޯޗު، ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ކޯޗުކަން ކޮށްދިން ޓީމުތަކުން ލޯބި ނުވަނީ ހަމައެކަނި ޓޮޓެންހަމް ދެކޭކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

ސެވިއްޔާ އާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ޔުރޮޕާ ލީގު ފައިނަލްގެ ކުރިން ބޭއްވު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ރޯމާ އާ ދޭތެރޭ މޮރީނިއޯ އޮންނަ ގުޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން އޭނާ ބުނީ ޓޮޓެންހަމް ފިޔަވައި ދެން ހުރި ހުރިހާ ޓީމެއްގައި އުޅުނުއިރުވެސް ރަނގަޅު ގުޅުމެއް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. ފަހަރުގައި އެއީ ތައްޓެއް ހޯދަން ޓޮޓެންހަމްގެ ޗެއާމަން ފުރުސަތު ނުދިނީމަ ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. މޮރީނިއޯ އިތުރަށް ބުނީ، ޓޮޓެންހަމް ފިޔަވާ ދެން ހުރި ހުރިހާ ޓީމެކޭ އެއްގޮތަށް ރޯމާ އާ ދޭތެރޭވެސް އުމުރު ދުވަހު ދެކޭނެކަމަށެވެ.

Advertisement

ލީގުގެ މާޔޫސް ސީޒަނަކަށް ފަހު 2021 ވަނަ އަހަރު ސްޕާސްގެ ޗެއާމަން ޑެނިއަލް ލެވީ މޮރީނިއޯ ވަކިކުރިއިރު، ލީގު ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ވާދަކުރީ ވަގުތީ ކޯޗު ރަޔަން މޭސަން އާ އެކުއެވެ. އެ ޓީމުގައި ހޭދަކުރި 18 މަސް ދުވަހަކީ މޮރީނިއޯގެ އެންމެ ނާކާމިޔާބު ދުވަސްތަކެވެ. ޓޮޓެންހަމް ފިޔަވައި ހުރިހާ ޓީމަކާއެކު އޭނާ ވަނީ ތަށި ހޯދާފައެވެ.

މި ސީޒަނުގައި ވެސް ޓޮޓެންހަމް އަށް ތައްޓެއް ނުލިބޭއިރު، ލީގުގައި އެންމެ މަތިވެގެން ވެސް ދެވެން އޮތީ ޗޮންފަރެންސް ލީގުގެ ޖާގަ އާ ހަމަައަށެވެ. މޮރީނިއޯ ވަނީ ރޯމާ އާ އެކު ޔުރޮޕާ ލީގު ފައިނަލަށް ގޮސްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް