ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 16:28
ކާވާ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއާއި ކިރްގިސްތާން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ކާވާ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއާއި ކިރްގިސްތާން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އައްޒާމް އަލިފުޅު
ކާވާ ވޮލީބޯޅަ ޗެލެންޖް ކަޕް
ރޭންކިންގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކިރްގިސްތާނުން ރާއްޖެ ބަލިކޮށްފި
 
މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ކުޅޭ ރޭންކިންގެ ފަހު މެޗު އޮންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު

ނޭޕާލުގެ ކަތަމަންޑޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސެންޓްރަލް އޭޝިއަން ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން (ކާވާ) ޗެލެންޖް ކަޕްގެ ރޭންކިންގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކިރްގިސްތާނާ ވާދަކޮށް، ސީދާ ތިން ސެޓުން ދިވެހި ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ރޭންކިން މެޗުތައް ކުޅެންޖެހުނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ތިން މެޗުންވެސް ބަލިވެގެންނެވެ. ރާއްޖެ ހިމެނުނު ގްރޫޕް ބީން ރާއްޖެ ދިޔައީ ފުލަށެވެ. ތިންވަނައަށް ދިޔައީ ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދި ސްރީލަންކާއެވެ. މި ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ހޯދީ ކަޒަކިސްތާނުންނެވެ. އެއީ ކުޅުނު ތިން މެޗުންވެސް މޮޅުވެގެންނެވެ. ދެ މެޗުން މޮޅުވި އުޒްބަކިސްތާނަށް ލިބުނީ ދެވަނައެވެ.

ކިރްގިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓުގެ ކުރީކޮޅު ދެ ޓީމުންވެސް ފެނުނީ ދާދި އެއްވަރުގެ ކުޅުމެކެވެ. ފުރަތަމަ ސެޓުގައި ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ރާއްޖެއިން ވަނީ ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑުވެސް ނަގައިފައެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ލީޑު ހިފެހެއްޓުމުގައި ގިނަ އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވިއެވެ. ރާއްޖެއިން ލީޑު ނަގާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރައި އެއްވަރުކޮށް، ކިރްގިސްތާނުން ވަނީ ސެޓުގައި ކުރިހޯދައިފައެވެ. ފުރަތަމަ ސެޓު ކިރްގިސްތާނުން ކާމިޔާބުކުރީ 25-20ންނެވެ.

ދެވަނަ ސެޓުގެ ކުޅުން ފަށައިގެންވެސް ރާއްޖެއިން ލީޑު ނެގިއެވެ. މި ސެޓުގައި ކިރްގިސްތާނުން ކުރިހޯދާފައި ވަނިކޮށް ރާއްޖެއިން ވަނީ އެއްވަރުކޮށް ލީޑު ނަގައިފައެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ ސެޓަރު ފާތިމަތު ޖޫޒާން ޒަރީރުގެ ސަރވިސް ރިސީވްކުރުމަށް އެ ޓީމަށް އުނދަގޫވެގެންނެވެ. އޭގެފަހުން ރާއްޖެއަށް ރަނގަޅަށް ނުކުޅެވި ކިރްގިސްތާނުން ސެޓުގެ ލީޑު އަލުން ހޯދިއެވެ. ރާއްޖެއިން މަޑުމަޑުން ފަރަގު ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް، ކިރްގިސްތާނުން ވަނީ އެ ޓީމުގެ ލީޑު ހަ ޕޮއިންޓަށް ފުޅާކޮށްފައެވެ. ޖޫޒާންގެ ސަރވިންއިން ރާއްޖެއިން ދެ ޕޮއިންޓު ހޯދިނަމަވެސް، 25-20ން ސެޓު ކާމިޔާބުކުރީ ކިރްގިސްތާނެވެ.

ތިންވަނަ ސެޓުގައިވެސް ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވިއެވެ. ސެޓުގެ މެދާ ހަމައަށް ދިޔައިރު ކިރްގިސްތާނުން ވަނީ ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެެއް ނަގައިފައެވެ. އެ ލީޑުގައި އޮވެ ކިރްގިސްތާނުން ދިޔައީ ލީޑު ފުޅާކުރަމުންނެވެ. ފުރަތަމަ ދެ ސެޓާ ޚިލާފަށް މި ސެޓުގައި ކިރްގިސްތާނުން ބޮޑު ލީޑެއް ނެގިއެވެ. އަނެއްކޮޅުން ފުރަތަމަ ދެ ސެޓަށްވުރެ މި ސެޓުގައި ރާއްޖޭގެ ކުޅުން ދަށްވިއެވެ. ކިރްގިސްތާނުން ތިންވަނަ ސެޓު 25-15ން ނިންމާލީވެސް ރާއްޖެއަށް ރިސީވް ނުކުރެވިގެންނެވެ. މުޅި މެޗުގައިވެސް ރާއްޖެއަށް ވަނީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅުމަށް އުނދަގޫވެފައެވެ.

މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ކުޅޭ ރޭންކިންގެ ފަހު މެޗު އޮންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. އެ މެޗުގައި ރާއްޖެއިން ނިކުންނަން ޖެހޭނީ ސްރީލަންކާ އަދި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރާ މެޗުން ބަލިވާ ޓީމަކާއެކުއެވެ. މުބާރާތުގައި ހުކުރު ދުވަހު ކުރިއަށް ދާނީ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތަކުގެ ކުޅުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް