ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 12:41
ބައިޗުން ބުޓިޔާ: ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ގެނައި ބަދަލު ރަނގަޅު ކަމަށް ބުނޭ
ބައިޗުން ބުޓިޔާ: ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ގެނައި ބަދަލު ރަނގަޅު ކަމަށް ބުނޭ
ގޫގުލް
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ބިދޭސީ ގައުމުތައް ބައިވެރިކުރުމަކީ ރަނގަޅު ބަދަލެއް: ބުޓިޔާ
 
އޭނާ ބުނަނީ ކުވޭތާއި ލުބުނާން ފަދަ ގައުމުތަަކަށްވުރެ ވަރުގަދަ ގައުމުތައް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް

އަންނަ މަހު އިންޑިޔާގައި ފަށާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސަރަހައްދުން ބޭރުގެ ގައުމުތައް ބައިވެރިކުރުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ބަދަލެއް ކަމަށް އިންޑިޔާގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ބައިޗުން ބުޓިޔާ ބުނެފި އެވެ.

އިންޑީޔާ އުފެއްދި އެންމެ އެއް ފޯވަޑް ބުނީ މި ބަދަލަކާއެކު މުބާރާތުގެ ފެންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް މަތިވާނެ ކަމަށެވެ.

މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ބަދަލެއް. އަދި ރަނގަޅު ފެށުމެއް. މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން މި މުބާރާތުގެ ފެންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވާނެ. އަހަރުމެންގެ އަމާޒަކީ އޭޝިއަން ކަޕް ކުޅުން. އެ މުބާރާތް ކުޅެން ވިސްނާއިރު ސަރަހައްދީ މުބާރާތުގެ ފެންވަރު ވެސް ރަނގަޅުވާންޖެހޭނެ. އެހެންނޫނީ މި މުބާރާތް މުހިންމު އެއްޗަކަށްނުވާނެ
ބުޓިޔާ

ޖޫން 21 އިން ޖުލައި 4 އަށް ބާއްވާ މުބާރާތުގައި މި ފަހަރު ސަރަހައްދުން ބޭރުން ބައިވެރިވަނީ ކުވޭތާއި ލުބުނާނެވެ. ބުޓިޔާ ބުނީ މި ގައުމަކީ ވެސް ރަނގަޅު ދެ ގައުމު ކަމަށާއި ނަމަވެސް ބައިވެރިކުރަންވީ މިއަށްވުރެ ވެސް ވަރުގަދަ ގައުމުތައް ކަމަށެވެ.

ތައިލެންޑް، ވިއެޓްނާމް، އިންޑޮނީޝިޔާ ފަދަ ގައުމުތައް ބައިވެރިކޮށްގެން ކުޅެންޖެހޭ. ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މި ޓީމުތައް ބައިވެރިކުރަން މަސައްކަތް ކުރަންވީ. އޭރުން ބޭނުންވާ މަގްސަދު ހާސިލްވާނީ
ބުޓިޔާ

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އިންޑިޔާ އޮތީ ޕާކިސްތާނާއި ކުވޭތާއި ނޭޕާލާއެކު ގްރޫޕް އޭގަ އެވެ.

މި މުބާރާތަށް ރާއްޖެ ވެސް މިހާރު ދަނީ ފަރިތަކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް