ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 07:21
ރެއާލް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރޮޑްރީގޯ
ރެއާލް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރޮޑްރީގޯ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ
ފަހު މިނެޓުގައި ރެއާލް މޮޅުކޮށްދިނީ ރޮޑްރީގޯ
 
މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ 2-1 ން

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ރަޔޯ ވަޔެކާނޯއާ އެއްވަރުވާން ދިޔަ މެޗުގެ ފަހު މިނެޓުގައި ލަނޑުޖަހައިގެން ރޮޑްރީގޯ ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުކޮށްދީފިއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރެއާލް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ބްރެޒިލްގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ރޮޑްރީގޯ ޖެހީ 89 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ރޮޑްރީގޯ ލަނޑު ޖެހީ 1-1 ން އެއްވަރުވެގެން މެޗު ނިމެން ދަނިކޮށެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ރެއާލްއަށް ލީޑް ނަގައިދިނީ ކެޕްޓަން ބެންޒެމާއެވެ. ރަޔޯ ވަޔެކާނޯއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ 84 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑި ތޯމަސްއެވެ. މިމެޗުގައި ރެެއާލްއިން ބްރެޒިލްގެ ފޯވަޑް ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއަރ ބޭނުމެއް ނުކުރެއެވެ. މިމެޗުގެ ކުރިން ރެއާލް ކުޅުނު މެޗުގައި ވިނީޝިއުސްއާ ނަސްލީގޮތުން ދިމާކުރި މައްސަލަ ހޫނުވެ, އެކަން ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

Advertisement

ލީގު ތާވަލްގައި ރެއާލް ދެވަނާގައި އޮތީ 36 މެޗުން 74 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކޮށް ލީގު ތަށި އުފުލާލާފައިވާ ބާސެލޯނާ އޮތީ 85 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ކޮންމެ ޓީމަކަށްވެސް ބާކީ އޮތީ ދެ މެޗެވެ. ރަޔޯ ވަޔެކާނޯ އޮތީ ތާވަލްގެ 11 ވަނާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް