ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2023 | ބުދަ 17:07
ޕާކިސްތާނުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް
ޕާކިސްތާނުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް
ގޫގުލް
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ޕާކިސްތާންވެސް ސާފުގެ ކުރިން މުބާރާތެއްގައި ކުޅެނީ
 
ކެންޔާ، މޮރިޝަސް، އަދި ޖިބޯޓީއާ ޕާކިސްތާން ވާދަކުރާނެ

އަންނަ މަހު ފަށާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުރިން ޕާކިސްތާނުންވެސް އެހެން މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ޕާކިސްތާނުން ވާދަކުރަނީ 4 ގައުމަކުން ވާދަކުރަން ނިންމާފައިވާ ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕެއްގައެވެ. ޖޫން 11 ވަނަ ދުވަހު ފަށާ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަނީ ކެންޔާ, މޮރިޝަސް, އަދި ޖިބޯޓީއެވެ.

ޕާކިސްތާން ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުން ބުނީ މިއީ އަންނަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިޔާގައި ފަށާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކުޅޭ މުބާރާތެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

"މި މެޗުތަކުން ކުޅުންތެރިންނަށް ވަރަށް ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ. އިދިކޮޅު ޓީމުތަކާއެކު ވާދަކުރެވޭނީ ރަނގަޅު މެޗުތަކެއް ކުޅެ ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެގެން. ކުޅުންތެރިން ނަފްސާނީގޮތުންނާ ހުނަރުގެ ގޮތުންވެސް އެބަޖެހޭ ތައްޔާރުވާން،" ޕާކިސްތާން ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުން ބުންޏެވެ.

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ޕާކިސްތާން ހިމެނެނީ އިންޑިޔާއާއި ނޭޕާލް އަދި ކުވޭތާއެކު، ގްރޫޕް އޭގައެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ އިންޑިޔާއާއި ޕާކިސްތާނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް