ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 21:02
ޕާކިސްތާން ކީޕަރު (ވ) ރ. މީދޫ ޓީމުގެ އޮފިޝަލަކާއެކު: މި އަހަރު ކުޅޭނީ ނިއުއަށް
ޕާކިސްތާން ކީޕަރު (ވ) ރ. މީދޫ ޓީމުގެ އޮފިޝަލަކާއެކު: މި އަހަރު ކުޅޭނީ ނިއުއަށް
ފަލަސްތީން އޮންލައިން
ނިއުރޭޑިއަންޓް
ޕާކިސްތާން ކީޕަރު ނިއުރޭޑިއަންޓަށް
 
އޭނާ ވަނީ ރ. އުނގޫފާރަށް 2017 ވަނަ އަހަރު ކުޅެފައި

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނާއި މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އޮންނަ އެފްއޭކަޕަށް ތައްޔާރުވާ ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް ކުޅުވަން, ޕާކިސްތާނުގެ ގައުމީ ކީޕަރަކު ގެންނަން ނިންމައިފިއެވެ.

މި ގޮތުން ނިއުއަށް ގެންނަ އަބްދުލްބާސިތަކީ ޕާކިސްތާން ޓީމުގެ ބަދަލު ކީޕަރެވެ. މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއާއެކު ކުޅެން އައި ޕާކިސްތާން ޓީމުގައިވެސް އޭނާ ހިމެނުނެވެ.

Advertisement

ބާސިތަކީ 2017 ވަނަ އަހަރު ރ. އަތޮޅު އުނގޫފާރަށްވެސް ކުޅެފައިވާ ކީޕަރެކެވެ. ނިއު ވަރުގަދަކުރުމަށް މި އަހަރު ގެންނަން ނިންމައި އިއުލާނުކުރި ފުރަތަމަ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިއަކީވެސް އޭނާއެވެ.

ޕާކިސްތާން ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ބާސިތު (އަޅި ޖާޒީގައި) މިދިޔަ މަހު ޓާފް ދަނޑުގައި: މި އަހަރު ކުޅޭނީ ނިއުއަށް

ނިއުއިން ވަނީ މިއަހަރަށް ތައްޔާރުވުމަށް މަޝްހޫރު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއްގެ ސޮއި ހޯދާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވެލެންސިއާއަށް ކުޅުނު އަބްދުﷲ މިދުހަތު ފަހުމީ (ބިޗަޑް)އާއި، އޭދަފުއްޓާއި ޓީސީއަށް ކުޅުނު އިޝާން އިބްރާހީމް (ސައްޓު)އާއި، ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ވިޔަންސާއާއި ވެލެންސިއާ އަދި އެނޫން ޓީމުތަކުންވެސް ފެނުނު މިޑްފީލްޑަރު އަލީ އިފާޒްއާއި، ވިކްޓަރީއާއި ވެލެންސިއާއަށް ކުޅުނު އިސްމާއީލް ވިފާގްއާއި، ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ގިނަ ޓީމުތަކެއްގައާއި ގައުމީ ޓީމުގައި ކުޅުނު ކީޕަރު ތޮލާލް ހަސަން (ޓޮޕްލަކް)އާއި، ގދ. ވާދޫ ޓީމުން ފުޓްސަލް ޓީމުގައި ވިދާލި އަޔާޒް އަހުމަދާއި ސަސްއިން ފެނުނު ޔަސްފާގް ހަބީބްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ނިއުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އީގަލްސްގެ ކުރީގެ ކޯޗު، އަހުމަދު ނިމާދެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް