ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2023 | އަންގާރަ 17:08
އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ތިން ރަށެއްގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި
 
ތިން ދަނޑުގެ މަސައްކަތްވެސް ނިންމުމުގެ މުއްދަތަކީ 60 ދުވަސް

ތިން ރަށެއްގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އިނގުރައިދޫ، ދޮންފަނު އަދި ކުމުންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އިނގުރައިދުއާއި ދޮންފަނުގެ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އާރް.ކޭ.އެލް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. އިނގުރައިދޫ ދަނޑުގެ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ2،308،033.67(ދެމިލިއަން ތިންލައްކަ އަށްހާސް ތިރީސް ތިންރުފިޔާ، ފަސްދޮޅަސް ހަތްލާރި) އެވެ. ދޮންފަނު ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ2،315،381.03(ދެމިލިއަން ތިންލައްކަ ފަނަރަހާސް ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ އެއްރުފިޔާ، ތިންލާރި)އަށެވެ. ދެ ދަނޑުގެވެސް މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މުއްދަތަކީ 60 ދުވަހެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު، އަހުމަދު މުހައްމަދެވެ. އަދި އާރް.ކޭ.އޭލް ގްރޫޕް ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ – އޮޕަރޭޝަންސް މުހައްމަދު މޫސާފުޅެވެ.

Advertisement

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކުމުންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ އާރު.ޖީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. އާރު.ޖީއާ މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ2،843،113.42(ދެމިލިއަން އަށްލައްކަ ސާޅީސް ތިންހާސް އެއްސަތޭކަ ތޭރަ ރުފިޔާ، ސާޅީސް ދެލާރި)އަށް، 60 ދުވަހުގެތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އާރު.ޖީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރު، އަހުމަދު އާސިފެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ދަނީ އެކި ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ދަނޑާއި ކޯޓުތައް ތަރައްގީކުރަމުންނެވެ. ބައެއް އިތުރު ދަނޑުތަކުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ރަސްމީކޮށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ ހަވާލުކުރާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް