ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2023 | ހޯމަ 13:45
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ގޫގުލް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓަރސް ލިސްޓަށް މިހާތަނަށް 27 ޝަކުވާ
 
ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އީސީން ވަނީ ލިސްޓެއް އާއްމުކޮށްފައި
 
ޝަކުވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2023 މޭ 31 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅޭނެ
 
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބޭ 282،755 މީހުން އެބަތިބި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓަރސް ލިސްޓާ ގުޅިގެން 22 މެއި 2023 ވީ ހޯމަ ދުވަހާއި ހަމައަށް 27 ޝަކުވާ ހުށައަޅާފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ކޮމިޝަނުން ވަނީ މިހާތަނަށް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތަފްސީލުތައް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މަރުވެފައިވާ މީހުން ލިސްޓުގައި ހިމެނިިފައިވާކަމަށް ބުނެ 21 ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާއިރު، 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ލިސްޓުގައި ހިމެނޭކަމަށް ބުނެވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެޑްރެސް ތަފާތުވެގެން 2 ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު، ލިސްޓްގައި ނަންނެތިގެން 3 ޝަކުވާ ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. އީސީން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ 27 ޝަކުވާއެވެ.

މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބޭ 282،755 މީހުން އެބަތިބިކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ލިސްޓު އާންމު ކުރުމުގެ ކުރިން ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އީސީން ވަނީ ލިސްޓެއް އާއްމުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބޭ 282،755 މީހުން ތިބިއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 144،408 ފިރިހެނުންނާއި 138،347 އަންހެނުންނެވެ.

ކޮންމެ ރަށެއްގެ ލިސްޓުތައް ވަކިވަކިން އާއްމުކޮށްފައިވާއިރު ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. އެގޮތުން ޝަކުވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2023 މޭ 31 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 02:00 ގެ ނިޔަލަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް އީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ ކޮމިޝަނުގެ އީމެއިލް[email protected]އަށް ނުވަތަ ރަސްމީ ގަޑީގައި ކައުންޓަރަށް ފޯމު ހުށަހަޅައިގެން ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި 282،755 މީހުންނަށް ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އީސީން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު އެންމެފަހުން 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވަޏީ 263،000 މީހުންނަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ 9 ސެޕްޓެމްބަރުގައެވެ. އަދި ދެވަނަ ބުރެއް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެނަމަ ބާއްވާނީ 30 ސެޕްޓެމްބަރުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް