ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 20:36
މިރޭ ޕްރެކްޓިސް ފެށި ގައުމީ ސްކޮޑް
މިރޭ ޕްރެކްޓިސް ފެށި ގައުމީ ސްކޮޑް
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފި
 
އަންނަ މަހު 5 ވަނަ ދުވަހު ކޭމްޕަށް ފުރާނެ

އަންނަ ޖޫން މަހު އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޫރުގައި އޮންނަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގެ ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފިއެވެ.

30 ކުޅުންތެރިންނާއެކު ގައުމީ ޓީމް ޕްރެކްޓިސް ފެށީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ. މާލޭގައި ގައުމީ ޓީމް ޕްރެކްޓިސްކުރާނީ އަންނަ ޖޫން މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ޖޫން ފަސްވަނަ ދުވަހު ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ގައުމީ ޓީމް ފުރާނީ ޖަޕާނަށެވެ. ތަމްރީނުތަކަށްފަހު ރާއްޖެ ނައިސް ޓީމް ދާނީ ސީދާ ބެންގަލޫރަށެވެ. މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އޮތީ ލުބުނާނާއި, ބޫޓާނާއި, ބަންގްލަދޭޝް ހިމެނޭ، ގްރޫޕް ބީގައެވެ. ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖޫން 22 ވަނަ ދުވަހު ވާދަކުރާނީ ބޫޓާނާއެވެ. ދެވަނަ މެޗުގައި 25 ވަނަ ދުވަހު ވާދަކުރާނީ ބަންގްލަދޭޝްއާއެވެ. ތިންވަނަ މެޗުގައި ލުބުނާން ވާދަކުރާނީ ޖޫން 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނެނީ ޗެމްޕިއަން އިންޑިޔާއާއި, ކުވެއިތާއި, ނޭޕާލާއި, ޕާކިސްތާނެވެ. މިއީ މި ސަރަހައްދުން ބޭރުން ޓީމްތައް ބައިވެރިކޮށްގެން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕެވެ. ޚާއްސަ ދައުވަތެއްގެ ދަށުން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަނީ ލުބުނާނާއި ކުވެއިތެވެ. މުބާރާތް އޮންނާނީ ޖޫން 20ން ޖުލައި 4ގެ ނިޔަލަށެވެ.

މުބާރާތަށް ރާއްޖެއިން އެކުލަވާލި ސްކޮޑްގައި މުޅިން އަލަށް ސްކޮޑުން ޖާގަ ހޯދި ފަސް ކުޅުންތެރިން ހިމެނެއެވެ. ކުރީގެ ގައުމީ ކެޕްޓަނުންކަމަށްވާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)އާއި އަކްރަމް އަބްދުލްޣަނީ (އަކޫ) ސްކޮޑްގައި ނުހިމެނެއެވެ. ދެ ކުޅުންތެރިންވެސް ފިޓެއް ނޫނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް